Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Sušni period pogodovao orahu, očekuju se veći prinosi

Sa kišnim jesenjim danima počelo je da otpada lišće sa stabala oraha kojih još ima duž kuća po selima, ali svake godine i na sve većem broju plantaža. Hoće li ove godine biti više lišća nego oraha i kako su rodili kada je suša umanjila prinose svih poljoprivrednih kultura, odgovor je dao Dnevniku docent na […]