Agroekologija Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

SUZBIJANJE KOROVA NA STRNIŠTU

Uticaj korova na gajenu biljku je velik jer se negativno odražava na rast i razvoj, tako da direktno utiče na kvalitet i visinu prinosa.             Zbog uslova koji pogoduju razvoju korovskih zajednica korovi na strništima su dosta zastupljeni. Suzbijanjem korova na strništu smanjuje se brojnost korova u usevima koje ćemo sejati sledeće sezone. Zahvaljujući ovoj […]