Stočarstvo Tehnologije Vesti

Genomska selekcija u stočarstvu je stigla u Srbiju

Dugi niz godina je bilo potrebno da se genomska selekcija pojavi na našim prostorima. Sada se može mnogo sigurnije predviđati plodnost, dugovečnost i druge osobine važne za dug i ekonomski profitabilan uzgoj goveda. Prednosti genomske selekcije će Vam predstaviti dipl. ing. Nebojša Brajović Nova era u selekciji goveda – genomska selekcija Odgajivački programi u govedarstvu, […]