Agroekologija Drugi pišu Tehnologije

Kako možete sami proizvoditi, ali i prodavati struju?

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije daje teoretsku, a od skoro i praktičnu, mogućnost da fizička i pravna lica pod određenim uslovima budu kupci-proizvođači električne energije koju proizvode solarni paneli. Naime, reč je o evropskom trendu koji je zaživeo i u Srbiji, a ogleda se u mogućnosti da svako ko to želi investira u obnovljive […]