Tehnologije Vesti

Rok za izmenu deklaracija produžen do 1. januara 2023.

Produžen rok prehrambenim proizvođačima za izmenu deklaracija koje se odnose na navođenje zemlje porekla glavnog sastojka Na zahtev proizvođača iz sektora prehrambene industrije, Privredna komora Srbije uputila je inicijativu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za odlaganje primene propisa koji reguliše deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane. Prema poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, obaveza […]

Pčelarstvo Vesti

Deklaracija o zaštiti pčela

Poziv pčelarima da organizovano odu u svoju opštinu, pokažu mapu opština koje su potpisale Deklaraciju o zaštiti pčela i zamole predsednika opštine da istu potpiše. Četvorogodišnji Projekat javno privatnog dijaloga u delu koji se odnosi na rešavanje problema trovanja pčela pesticidima u poljoprivredi koji je SPOS dobio na konkursu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj […]

Tehnologije Vesti

Za nepropisno deklarisane proizvode kazne do 100.000 dinara

Zakonom o trgovini koji je stupio na snagu 2019. godine propisana je fiksna novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara za pravno lice, 10.000 dinara za fizičko ili odgovorno lice u pravnom licu i 40.000 dinara za preduzetnika, ukoliko prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom. Prema propisima, deklaracija obuhvata naziv proizvoda, vrstu, model, tip, […]