Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Cikada Metcalfa pruinose u vinogradima

Navedena cikada je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Odrasle jedinke i larve se hrane sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava […]