Agroekologija Drugi pišu Tehnologije Vesti

Sve oznake geografskog porekla zaštićene u EU u jednoj bazi

petak, 27. novembra 2020.

Evropska komisija saopštila je da pokrenuta nova baza podataka za pretragu svih geografskih oznaka zaštićenih na nivou Evropske unije – GIviev.

GIviev pruža jedinstvenu ulaznu tačku za podatke o geografskim oznakama registrovanim u EU i korisno je sredstvo za potrošače, proizvođače i profesionalce u oblasti intelektualne svojine. Takođe sadrži detaljne informacije o geografskim oznakama van EU koje su zaštićene na nivou EU putem bilateralnih i multilateralnih sporazuma i o geografskim oznakama EU zaštićenim u zemljama koje nisu članice EU. Tako se na ovoj platformi mogu pretražiti i proizvodi iz Srbije koji su zaštićeni u Evropskoj uniji.

Baza podataka, zvanično pokrenuta na onlajn konferenciji „Jačanje geografskih oznaka“, kontinuirano se ažurira službenim registrovanim podacima Evropske komisije (Generalni direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj), a razvija je i održava Kancelarija Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO).

Geografske oznake su ključna ekonomska imovina Evropske unije i čine deo sistema intelektualnog vlasništva širom EU. Prema istraživanju EUIPO-a i Evropskog zavoda za patente, industrije koje imaju veze sa geografskom oznakom porekla podržavaju skoro 400.000 radnih mesta širom EU i doprinose BDP-u Unije sa preko 20 milijardi evra. Pored toga, studija koju je objavila Evropska komisija navodi da je godišnja vrednost prodaje proizvoda zaštićenih geografskim oznakama 74,76 milijardi evra godišnje, od čega petina dolazi iz izvoza van EU.

Komesar EU za poljoprivredu Janusz Vojciechovski rekao je:

Ponosan sam što vidim pokretanje portala GIviev, koji je razvio Zavod za intelektualnu svojinu EU. Ova platforma je odličan alat za dalji publicitet naših poznatih evropskih geografskih oznaka i onih zaštićenih našim međunarodnim ugovorima. Svaka geografska oznaka registrovana u EU iza sebe ima priču koja odražava raznolikost i bogatstvo proizvoda koje naš kontinent nudi.

Izvršni direktor EUIPO-a, Christian Archambeau, rekao je:

Geografske oznake ne samo da garantuju kvalitet, već i stvaraju vrednost i podržavaju radna mesta širom naše Unije. Oni su važno pravo intelektualne svojine koje pomažu u održavanju evropskih tradicija, nasleđa i načina života. Pored pomoći korisnicima EU sistema IP, nadamo se da će GIviev takođe pomoći građanima da steknu veću svest o sistemu zaštite geografskih oznaka u EU i o doprinosu geografskih oznaka našoj ekonomiji.

GIviev sadrži podatke poput GI tipa (PDO, PGI, GI), datuma prioriteta, pravnog statusa, osnova zaštite u odnosu na sve geografske oznake koje pokrivaju vina, alkoholna pića i aromatizovana vina, poljoprivredne proizvode i prehrambene proizvode zaštićene na nivou EU.

Geografske oznake uspostavljaju prava intelektualne svojine za određene proizvode, čiji su kvaliteti posebno povezani sa područjem proizvodnje. Geografske oznake uključuju: ZOI – zaštićena oznaka porekla (hrana i vino); ZGO – zaštićena geografska oznaka (hrana i vino); i GI – geografska oznaka (alkoholna pića i aromatizovana vina). Priznanje GI omogućava potrošačima da veruju i razlikuju kvalitetne proizvode, istovremeno pomažući proizvođačima da bolje plasiraju svoje proizvode.

EUIPO je decentralizovana agencija EU sa sedištem u Alicanteu, Španija. Upravlja registracijom žiga Evropske unije (EUTM) i registrovanog dizajna Zajednice (RCD), a oba pružaju zaštitu intelektualne svojine u svim državama članicama EU. EUIPO takođe sprovodi aktivnosti saradnje sa nacionalnim i regionalnim zavodima za intelektualnu svojinu EU.S. K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *