Subvencije Tehnologije Vesti

Stavljane u funkciju napušteno poljoprivredno zemljište

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava može da ostvari zastavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenomako je vlasnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je u javnoj evidenciji Republičkog geodetskog zavoda upisano kao njiva, voćnjak, vinograd ili livadapo vrsti, koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije i koje se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno na kojem nisu preduzete agrotehničke i druge mere održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju usled čega je ono zakorovljeno i/ili obraslo višegodišnjim rastinjemi ako napušteno obradivo poljoprivredno zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje, odnosno koristiu skladu sa namenom najkasnije do 15. oktobra 2021. godine(kao vlasnik tog zemljišta koji je nosilac ili član komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ili je zakupodavac na osnovu ugovora kojim daje u zakup ili na korišćenje zemljištedrugom licu upisanom u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu).

Napušteno obradivo poljoprivredno zemljište smatra se stavljenim u funkciju poljoprivredne proizvodnje uklanjanjem korova, višegodišnjeg rastinja, sprovođenjem agrotehničkih i drugih mera(sprovođenje pripreme zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju: osnovna obrada, setva, ishrana i zaštita useva i višegodišnjih zasada i kosidba prirodnih livada i dr.).

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom ako podnese jednu prijavu koja se odnosi ukupnu površinu napuštenogobradivog poljoprivrednog zemljišta od jednog do deset hektara.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno do 10. maja.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Uprava za poljoprivredno zemljište, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *