Uncategorized Vesti

Statistika u poloprivredi varirajuća

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o broju stoke u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2020.Broj goveda – opada, stabilan rast brojnosti samo kod ovaca

U odnosu na stanje na dan 1. decembra 2019, porastao je ukupan broj svinja (za 2,8%), ovaca (za 2,6%) i koza (za 5,8%), dok je ukupan broj goveda manji za 1,3%, a živine za za 3,4.
Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (46,4% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,3%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), ukupan broj goveda manji je za 2,8%, svinja za 4,4%, koza za 4,7% i živine za 12,7%, a veći je broj ovaca za 2,4%.

Republički zavod za statistiku objavio je Mesečni statistički  bilten sa podacima koji se, između ostalog, odnose na promet u klanicama i šumarstvo.

Prema podacima iz ovog biltena u klanicama registrovanim na teritoriji Republike Srbije, u novembru 2020, u poređenju sa prethodnim mesecom, zaklano je više ovaca (6,5%), i živine (2,8%) a manje je zaklano goveda (za 14,6%) i svinja (za 1,5%). Ukupna neto masa ovaca veća je za 11,6% i živine za 4,9%, dok je neto masa manja kod goveda za 15,4% i svinja za 3,5%.

Prema istim podacima, u odnosu na novembar 2019, više je zaklano svinja (za 3,4%), ovaca (10,2%), dok je manje zaklano goveda (10,5%) i živine (za 10,5%). U odnosu na isti period 2019, veća je neto masa kod svinja (za 3,4%), ovaca (10,3%), dok je neto masa manja kod goveda (11,5%) i živine (za 11,1%).

Šumarstvo povećalo obim radova

Kada je šumarstvo u pitanju obim radova na proizvodnji drvnih sortimenata u Republici Srbiji u novembru 2020. godine, u odnosu na prosek radova u 2019. godini, veći je za 13,8 %. Prema podacima o proizvodnji drvnih sortimenata za novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, proizvodnja je veća za 13,9 %.

Proizvodnja drvnih sortimenata u novembru 2020. godine iznosila je 218.302 m3 u Republici Srbiji, u Beogradskom regionu 8.722 m3, u Regionu Vojvodine 60.880 m3, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije 77.247 m3, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 71.453 m3. U Republici Srbiji, u novembru 2020. godine prodato je 219.928 m3 zapremine drveta iz državnih šuma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *