Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Saveti stručnjaka za pravilan odgoj jagnjadi

Na razvoj i porast jagnjadi u periodu dojenja utiču nekoliko faktora:

-Rasa

-Pol

-Masa pri rođenju

-Mlečnost majke

-Tehnologija gajenja

-Kvalitet čobanina

Tokom perioda sisanja koji je najčešće oko tri meseca, jagnje dostigne više od polovine godišnjeg prinosa. Zato je potrebno da se u tom periodu na farmi obezbede svi neophodni uslovi da se jagnje pravilno razvija.

Razvoj jagnjadi zavisi kako smo napred naveli od rase, tako da najbrži porast i razvoj tela

ostvaruju specijalizovane rase ovaca.

Pol takođe utiče na razvoj, tako što muška grla imaju intenzivniji telesni razvoj od ženskih.

Masa tela pri rođenju ima značajan uticaj na rast jagnjadi. Iz prakse se zna da je i smrtnost najmanja kod jagnjadi čija je težina pri rođenju bila u nekom proseku za dotičnu rasu. Ekstremi u oba smera nisu najpoželjniji što je u neku ruku i pravilo u celokupnom živom svetu.

Obezbeđenje dovoljne mlečnosti majke, prvi je uslov uspešnog odgajivanja jagnjadi. Kod obilnije količine majčinog mleka koje jagnje uzima u prvim danima života pa i nekoliko prvih nedelja, pozitivno utiču na brži porast jagnjadi i brže osposobljavanje za uzimanje kabasta hrane i koncentrata.

U takvim uslovima početna masa jagnjadi se za 15-20 dana duplira. Veliki uticaj ima i sama tehnologija gajenja podmladka na farmi. U tom smislu, postoje različite praktične preporuke i rešenja, koja su vezana za različite sisteme i uslove ovčarstva neke zemlje, područja ili samih farmi.

U uslovima naše zemlje uglavnom su prihvaćena dva načina gajenja podmladka:

-Držanje jagnjadi sa majkama uz slobodno sisanje

-Držanje jagnjadi odvojeno uz obročno sisanje

U oba ova slučaja važi formiranje grupa majki prema terminima jagnjenja. To je važno iz sledećeg što moramo u određenim fazama krenuti sa privikavanjem na kabastu komponentu obroka. Hranilice za kabastu i koncentrovanu hranu postavljaju se tako da tu majka nema pristup kao i obezbeđuje se kretanje koje je vrlo bitno za normalan razvoj pogotovu priplodnih grla.

Držanje jagnjadi odvojeno uz obročno sisanje posle 7-10 dana razlikuje se tako što se jagnjad odvajaju pomoću lesa (metalne ograde) a majke se pustaju 2-3 puta dnevno. Ostalo vreme jagnjad provodi posebno odvojen od majke , gde ima na raspolaganju kvalitetno seno i odgovarajući koncentrat.

Koji od ova dva načina izabrati zavisi od mnogo čega; radne snage , tehnoloških rešenja kao i prostorija sa kojim raspšolažemo. Osnova uspeha kao prvo je genetski potencijal majke a ostalo zavisi od ljudskog faktora.

 PSSS Leskovac Savetodavac za stočarstvo,mr Dejan Ranđelović izvor:https://jugpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *