Drugi pišu Vesti

Saopštenje Udruženja „Agroprofit”

POTREBNA NOVA IZMENA UREDBE O PODSTICAJIMA ZA TOVNU JUNAD

Novi Sad, 15. septembar 2020.

Udruženje „Agroprofit” – Proizvodna grupa odgajivača tovnih rasa goveda ne vidi mogućnost za brže i veće otvaranje tržišta junadi na osnovu izmenjene uredbe vlade o novim podsticajima, koja je doneta 14. septembra, a što je bio delimično i predlog ovog udruženja.

Udruženje želi da pomogne da se dobra zamisao i namere vlade ostvare kroz otvaranje tržišta: izvozom žive junadi, uvođenjem novog podsticaja od 20.000 dinara po grlu i uz jednostavnije sticanje prava na ovaj novac preko Uprave za agrarna plaćanja i korišćenje modela koji sada važi na već utvrđenu premiju od 15.000 dinara.

Namera vlade je bila da veliki posao indirektno prvo ponudi našim klaničarima, ali u Srbiji postoje svega tri-četiri klanice registrovane za izvoz junećeg mesa, a nijedna od njih nema ugovoreni izvoz niti kupce na vidiku. Potrebe za junećim mesom u domaćem prometu su simbolične i ne predstavljaju izlaz za domaće tovljače.

Od najave pomoći države stočarima, a njih je oko 12.000 u ovom poslu, prošlo je mesec dana i sada je realno da se očekuje da vlada donese ostvarljivu i korisnu uredbu na osnovu koje će krenuti izvoz, pre svega žive junadi.

Sa velikom odgovornođšću i verovanjem u novu i ostvarljivu odluku vlade savetujemo stočarima da ne prodaju junad u bescenje niti da ulaze u aranžmane zamene junadi za telad bez sigurnosti i uverenja o zdravlju tovnog podmlatka koji preuzimaju od klaničara.

Finansijska podrška vlade zahteva veliku odgovornost i efikasnost u definisanju modela pomoći,  ali i ponašanje svih službi koje danas kontrolišu tokove prometa junadi. Bilo bi velika dugoročna šteta da svi skupa valjano ne iskoristimo izdvojeni novac poreskih obveznika za ovu vrstu interventnog otkupa junadi. Šteta koju su pretrpeli stočari dajući junad u bescenje i poniženja od strane kupaca samo su deo poteškoća koje su neka gazdinstva izbacila iz ovog posla – kaže se u saoptenju Udruženja „Agroprofit”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *