Reč struke Tehnologije Vesti

Registracija starih traktora i poljoprivrednih mašina i vozila sa nečitljivim brojem motora

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji se primenjuje od 2. aprila 2022. god. a kojim je olakšana ponovna registracija vozila koja imaju problem sa čitljivošću broja motora, te starih traktora i poljoprivrednih mašina za koja vlasnici ne poseduju urednu dokumentaciju.

Sada prilikom podnošenja zahteva za izdavanje registracione nalepnice za vozila koja su upisana u jedinstveni registar vozila, kod kojih nije izvršena zamena motora, u rubrici P5 upisuje se tipska oznaka motora.

Imaocima traktora, priključnih vozila za traktor, motokultivatora i radnih mašina namenjenih zaradove u poljoprivredi, starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, omogućiće se upis u jedinstveni registar i izdaće se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica ako do 30. decembra 2024. god. podesu takav zahtev uz drugu propisanu dokumentaciju.

Registracija poljoprivrednih mašina i traktora ukoliko ista nemaju potrebnu dokumentaciju, izgubljena je ili ne postoji biće olakšana vlasnicima. Potrebno je da imaju izjavu dva svedoka o tome da je vozilo u vlasnišvu imenovanog lica, mehanizacija starija od 10 godina uz dokaz o prijavljenom poljoprivrenom gazdinstvu.

Čest slučaj je da vlasnici poljoprvidne mehanizacije za istu nemaju potrebnu dokumentaciju, dokaz o vlasništvu i poreklu vozila. Olakašica pri registarciji poljoprivdnih mašina uz dva svedoka, od velikog je značaja potvđuju poljoprivrednici.

Pravilnikom o registraciji, prema izmenama koje su stupile na snagu 2.aprila traktori i druga poljoprivredna mehanizacija koja je starija od deset godina, a nije upisana u jedinstveni regostar, a iz opravdanih razloga za nju ne postoji dokumentacija od sada će moći da se registruje uz izjavu dva svedoka overenu kod notara da je vozilo u posedu imenovanog lica duže od 5 godina kao i dokaz o poljoprivrednom gazdinstvu.

Vlasnici vozila koji iz oprvadanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila imaće mogućnost da vozilo registruju po navedenim uslovima ukoliko do 30. decembra 2024. godine podnesu zahtev uz drugu propisanu dokumentaciju.

Saglasno sa Pravilnikom o podeli motornih vozila, svaki traktor bez kabine proizveden posle 1983. godine u Srbiji mora da ima ugrađen zaštitni ram, u suprotnom vlasnik neće moći da ga registruje. Više puta odlagano, novi rok za sprovođenje ove obaveze je 1. januar 2023. godine – a motiv je povećati bezbednost traktorista, ali i ostalih učesnika u saobraćaju.Podatak je da u Srbiji postoji ukupno oko 450.000 traktora, a od toga tek oko 200.000 registrovano. Najveći broj su IMT modeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *