Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Prelazak na zimski režim ishrane na farmama

   Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju na jednoj farmi je svakako dobar zdravstveni status svake jedinke, kao i dobra genetika.Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata. Drugi važan faktor, ne manje važan, je ishrana stoke, naročito u zimskom periodu. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. Ulazak u zimski period kod životinja podrazumeva i drugačiji način ishrane. Na šta treba obratiti pažnju i da li imamo kvalitetnu hranu, odgovara Ljiljana Nerandžić, inženjer stočarstva, PSSS Kraljevo

   Pravila u balansiranju obroka prate potrebe životinja na farmi tokom cele godine. U tom smislu je zimska ishrana dosta složenija, jer u nedostaku ispaše i sveže krme, konzervirana hraniva su jedini izvor hranljivih materija. Kako je koncentovana hrana dosta skupa izvori silaže I senaže su prilično značajni u pogledu kvaliteta ishrane ali I ekonomske isplativosti.

,,Prelazak sa zelene na suvu hranu nosi sa sobom veliki brij problema što se tiče zdravstvenog stanja naročito u govedarskoj proizvodnji, nešto manje u ovčarskoj proizvodnji. Iz tog razloga i prelazak sa te zelene na suvu hranu mora da bude postepen, što znači da stočari moraju davati pre svega kvalitetnu, zdravu hranu, ne ubuđanu i hranu koja je mehanički dobro obrađena. Treba obratiti pažnju I na to da u ovom period treba davati I dosta vode, baš zato đto se koristi suva hrana,, kaže Nerandžić

Kukuruz u zrnu je generalno podbacio i kvalitetom i kvantitetom zbog dugotrajne suše ali je zato silaža imala znatno bolji skor.

,, Mnogi naši proizvođači baš bojeći se suše koja je bila evidentna krenuli su ranije da skidaju te useve da oni ne bi ušli u kasnu voštanu zrelost. Tako da možda postoji mogućnost da kada se sve to konzumira, pa kad krenemo da vadimo silažu ako je bila vlažna onda može da dođe do buđanja te silaže ili sena, ako nije dobro konzervisano. Tako da to može da dovede do velikih problema u ishrani goveda. Znamo da smo pre nekoliko godina imali problem sa toksinima, aflatoksin u mleku, što je negativno uticalo i na životinje i na ljudsku ishranu.,,napominje sagovornica

  Na terenu se kukuruz još uvek ubira,i na žalost podaci govore da ima prilično lošeg zrna. Takvi klipovi će stvoriti prilično problema. Ostaje i pitanje u procesu dalje distribucije ko će i da li će kontrolisati buđ na kukuruzu.

,,Da, sa terena nam se ukazuje da je prinos kukuruza dosta podbacio u odnosu na prethodnu godinu. Na žalost i kvalitet kukuruza je lošiji u odnosu na prethodnu godinu. Tako da proizvođači moraju da pregledaju i seno i silažu i kukurz. Hrana mora biti zdrava, jer sve drugo kasnije uvećava troškove, jer lečenje grla nije jeftino. Prema tome, kontola hrane koju smo prikupili ove godine mora biti stalna. Ubuđala hrana ima specifičan i miris i izgled, tako da je to lako uočljivo bez dodatnih testova. Neadekvatnom hranom pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. ,,

    Prelazak na zimski režim ishrane treba započeti početkom meseca novembra kako bi se grla postepeno privikavala na seno, za koje struka kaže da treba minimalno biti ukomponovano sa 1/3 u obroku. Za veće količine pomuženog mleka i povoljan učinak na proces probave, preporučuje se izbalansirani obrok tako da se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50 % silaže i 50 % sena. Kod naših farmera važi pravilo da je silaža zamena za zelenu krmu tokom zime. Ispaše su još uvek zelene. Ovih dana se nekima posrećio i četvrti otkos.

,, Manje stočari puštaju grla što bi još uvek trebalo da bude i goveda i ovaca na ispaši budući da visoka temperatura u novembru, kao i lepo vreme to omogućuju. Ali ljudi gledaju da nadoknade to što su izgubili kada je bio sušni period, tako da koriste svaku priliku da prikupe svaki otkos što im je jako bitno za zimsku ishranu. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje. Glavni preduslov za uspešnu proivodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake jedinke. Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata.,, zaključuje Ljiljana

     Sagovornica kaže da ishrana samo silažom, zbog njene karakteristike kiselosti, može da izazove razne metaboličke probleme i smanjenu proizvodnju mleka, stoga je dopuna kvalitetnim senom izrazito poželjna.Tradicionalno, najbolja je dopuna u vidu lucerkinog sena, ili kabasta krma, slama grahorica ili kukuruzovina. Kako god od kvaliteta hraniva zavisiće ne samo učinak mesa i mleka već i zdravstveno stanje životinja. Opet obrnuto od cene imputa proizvodnje I cene proizvoda zavisiće i buduća organizacija posla. S. C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *