Stočarstvo Tehnologije Uncategorized Vesti

POVOLJNA KUPOVINA KVALITETNIH GOVEDA

Novi Sad, 05. avgust 2020.

Udruženje „Agroprofit” iz Novog Sada – Proizvodna grupa odgajivača kvalitetnih goveda prihvatila je otvorenu ponudu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku kvalitetnih priplodnih goveda kao izuzetan podsticaj razvoju ove stočarske grane. Do sada su se za nabavku goveda steone i mlade junice prijavilo 20 članova i oni žele da preuzmu 440 grla. Uglavnom su to stočari koji već imaju goveda, a najviše njih se opredelilo za simentalsku rasu.
Gazdinstva su zadovoljna uslovima koje je predvidelo Ministarstvo poljoprivrede. Praktično, farmeri imaju pravo na kupovinu u iznosu od pet miliona dinara po gazdinstvu, to su bespovratna sredstva. Stočar je dužan da kao prvu ratu dobavljaču Kompaniji „Hunland” uplati 20% učešća od ugovorene vrednosti, a ostatak od 30 odsto za najduže 16 meseci (posle prvog telenja). Preostalu polovinu novca „pokriva” Ministarstvo poljoprivrede. Udruženje „Agroprofit” ostvario je dogovor sa pomenutom kompanijom o ovoj trgovini, uz molbu da „Hunland” oslobodi plaćanja troškova karantina stočare koji kod njih kupuju grla.

Prijave za nabavku goveda stočari mogu realizovati na telefon Udruženja „Agroprofit”: 021/422713 (od 9-15 časova) i 062/113-78-02 ili putem e-maila: agroprofit.udruzenje@gmail.com.

Zbog velikog interesovanja stočara, objavljujemo cenovnik o rasama i kategorijama:
• cene junica – steonost 4-6 meseci: limuziner 2.600 evra, šarole 2.600 evra, angus 2.250 evra, hereford 2.250 evra, simentalac 2.325 evra i holštajn 2.250 evra
• cene junica –nisu steone: limuziner 1.950 evra, šarole 1.950 evra, angus 1.900 evra, hereford 1.700 evra, simentalac 1.700 evra i holštajn 1.600 evra
Za varijante avansnog plaćanja 20% pre karantina i 80% pre preuzimanja cene su povoljnije: limuziner 2.350evra, šarole 2.350evra, angus 2.000evra, hereford 2.000evra, simentalac 2.075evra i holštajn 1.975 evra(ovo su cene za steona junad).Cene za grla koja nisu steona: limuziner 1.700evra, šarole 1.700evra, angus 1.650evra, hereford 1.450evra, simentalac 1.450evra i holštajn 1.350evra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *