Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Plamenjača i pepelnica ugrožavaju vinovu lozu

Na području Srbije, kod ranog sortimenta vinove loze je započelo cvetanje, dok se kod najvećeg broja sorti  ulazak u  cvetanje očekuje u narednim danima.

Sada je vrlo važno sprečiti zaraze cvasti prouzrokovačima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) jer može biti ugrožen celokupan rod. 

Preporuka je da se pre padavina izvrši zaštita kombinacijom registrovanih fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Aritmetil M (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

+

Sercadis (fluksapiroksad) 0,15 l/ha ili

Topas 100 EC (penkonazol)  0,04% ili

Imperium, Impact 25 SC (flutriafol) 0,015-0,02%. Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *