Prilozi 2021

Peđa Perišić Bukovica – zasnivanje voćnjaka po savremenim principima

Svaki početak je bio težak, naročito ako nema sredstava, ako se tržište menjalo, država postajala sve manja a problemi sve veći. Šta god se dešavalo u okruženju kvalitet je bio presudan da izađete na crtu jačima od vas. Kvalitet traži savremenu tehniku bez koje nema rezulata. Predrag Perišić iz Bukovice je zbog toga odlučio da zanovi plantaže, na novim principima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *