Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Pamukova sovica intenzivno polaže jaja – Preporuka za zaštitu useva

Pamukova sovica na nekim lokalitetima položila jaja i na preko 40% biljaka.

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, u poslednjih nedelju dana se registruju visoki ulovi odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), navodi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno.

Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje.

Na nekim lokalitetima, procenat biljaka sa položenim jajima prelazi i 40%.

Ova sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta.

Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Preporuka za zaštitu useva

Zaštitari bilja PIS preporučuju se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice.

Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo jaja pamukove sovice preporuka je da se na samom početku piljenja larvi primeni registrovani insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja, navodi se u preporuci.

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je leptir koji u našim uslovima ima obično dve generacije godišnje.

Prva je najčešće niže brojnosti i ne pričinjava veće štete.

Najviše oštećenja nastaje od druge i eventualno treće generacije kada joj se poveća populacija usled povoljnih uslova.

Ženka polaže jaja uglavnom na generativnim organima biljaka u koje se ubušuje ispiljena gusenica- na mahunama, klipovima, plodovima, ali se jaja nalaze i na listovima i stablu oko plodova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *