Uncategorized Vesti

Osniva se savet za manje barijera na Zapadnom Balkanu

četvrtak, 30. jula 2020.

Marko Čadež, predsednik Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana najavio je da će zajednička regionalna komora, koja okuplja svih šest nacionalnih komora i predstavlja oko 400.000 preduzeća, formirati poslovni savet zapadnobalkanske šestorke koji će pratiti napredak u otklanjanju prepreka za uspešnije privređivanje u regionu i o tome redovno informisati vlade, predlažući im mere koje će privrednicima olakšati poslovanje i smanjiti troškove.

Savet će, po rečima Čadeža, činiti vlasnici i menadžeri 12 najvećih kompanija iz celog regiona koje će na operativnom nivou pratiti postignute rezultate u otklanjanju barijera i unapređenju privredne saradnje. Informacije sa terena redovno će biti prosleđivane ministarstvima i vladama regiona i Sekretarijatu CEFTA, pišu Večernje novosti.

– Mi sami, u regionu, moramo da preuzmemo odgovornost, ne čekajući signale iz Berlina i Vašingtona – poručio je Čadež, na panelu održanom u okviru video samita lidera Zapadnog Balkana posvećenog ekonomskoj saradnji, u organizaciji vašingtonskog Atlantskog saveta.

– Jačanje privrednih veza i uklanjanje barijera uspešnijem međusobnom i poslovanju sa svetom u interesu je poslovne zajednice, koja će napredak na tom polju meriti uspehom u savladavanju prepreka sa kojima se sada privrednici suočavaju, recimo, skraćenjem vremena koje kamioni gube čekajući na granicama i samim tim smanjenjem troškova poslovanja.

Poslovna zajednica nije zadovoljna brzinom kojom se ovi procesi odvijaju i spremna je da aktivno učestvuje u rešavanju problema.

Čadež je ukazao i na važnost političke podrške čvršćim regionalnim integracijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *