Subvencije Tehnologije Vesti Voćarstvo

Objavljen poziv za subvencije 50-40-10

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Svetskom bankom započinje projekat dodele bespovratnih sredstava malim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima ali i modernizaciju sopstvenog sistema za dodelu subvencija. Novi vid podrške biće avansno isplaćen poljoprivrednicima koji budu ispunili kriterijume. Maksimalni iznos koji može jedno gazdinstvo da dobije bespovratno je 20.000 evra dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Za ove namene Ministarstvo poljoprivrede će do kraja godine isplatiti 20 miliona evra i to kroz tri javna poziva do kraja godine. Ono što je dodatni kvalitet ovog projekta je to što će gazdinstva pored bespovratnih sredstava imati i kreditnu podršku uz minimalno sopstveno učešće. Na ovaj način biće postignut i dodatni vid kontrole jer će sredstva biti dostupna samo za one čija ideja ima perspektivu u daljem razvoju što će procenjivati u resornom Ministarstvu ali i u bankama koje će odobravati kredite. 

Prvi poziv je upravo objavljen dok  će naredna dva biti u julu i oktobru. Kako je ranije najavio ministar Branislav Nedimović sredstva će biti plasirana kroz šemu 50-40-10 odnosno korisnici će moći da dobiju bespovratna sredstva u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije  dok će 40 % finansirati iz kredita kod banaka koje su učesnice projekta a svega 10% sopstvenog novca proizvođači će dati u startu kao sopstveno učešće. Ono što je dodatna pogodnost ovog vida podsticaja je to što poljoprivrednik sav novac dobija unapred, odnosno pre početka same investicije i nema nikavu prepreku za dalje ulaganje već će novac trošiti po unapred odobrenom projektu. Ovaj novi način podrške u poljoprivredi pružaće mogućnost poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj ali prema uslovima koji se predstavljaju pred njih. Značajna pažnja biće posvećena primeni novih tehnologija i održivom pristupu ka životnoj sredini. 

Među prioritenim korisnicima su žene, mladi poljoprivredni proizvođači i oni koji rade u manje razvijenim odnosno siromašnim opštinama. Pored ovih grupa prednost će imati i oni proizvođači koji imaju komercijalni potencijal, ali još uvek mali kapacitet da se nadmeću za finansijske mere podrške razvoju poljoprivrede poput IPARD-a. 

Jedan zahtev može biti podržan sa najmanje 10.000 a maksimalno  25.000  evra kada je reč o poljoprivrednim gazdinstvima dok će mala i srednja preduzeća moći da računaju na 12.500 do 200.000 evra. U prvom pozivu biće podržani sektori voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

 „Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke i trajaće 3 godine. Ukupna vrednost projekta će biti oko 38 miliona dolara.

Dokumenta:

Link za javni poziv možete pogledati ovde

SPISAK POSLOVNIH BANAKA KOJE SU ISKAZALE INTERESOVANJE ZA SARADNJU NA SPROVOĐENJU PROJEKTA KONKURENTNA POLJOPRIVREDA SRBIJE pogledati – ovde

Spisak konsultantskih kuća pogledati – ovde

Objavljen javni poziv za subvecnije Svetske banke. Ko ima pravo učešća, šta može da se kupi i kada počinje prijava?

22. aprila 2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Svetskom bankom započinje projekat dodele bespovratnih sredstava malim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima ali i modernizaciju sopstvenog sistema za dodelu subvencija. Novi vid podrške biće avansno isplaćen poljoprivrednicima koji budu ispunili kriterijume. Maksimalni iznos koji može jedno gazdinstvo da dobije bespovratno je 20.000 evra dok će firme moći da računaju i na 200.000 evra. Za ove namene Ministarstvo poljoprivrede će do kraja godine isplatiti 20 miliona evra i to kroz tri javna poziva do kraja godine. Ono što je dodatni kvalitet ovog projekta je to što će gazdinstva pored bespovratnih sredstava imati i kreditnu podršku uz minimalno sopstveno učešće. Na ovaj način biće postignut i dodatni vid kontrole jer će sredstva biti dostupna samo za one čija ideja ima perspektivu u daljem razvoju što će procenjivati u resornom Ministarstvu ali i u bankama koje će odobravati kredite.

Prvi poziv je upravo objavljen dok  će naredna dva biti u julu i oktobru. Kako je ranije najavio ministar Branislav Nedimović sredstva će biti plasirana kroz šemu 50-40-10 odnosno korisnici će moći da dobiju bespovratna sredstva u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije  dok će 40 % finansirati iz kredita kod banaka koje su učesnice projekta a svega 10% sopstvenog novca proizvođači će dati u startu kao sopstveno učešće. Ono što je dodatna pogodnost ovog vida podsticaja je to što poljoprivrednik sav novac dobija unapred, odnosno pre početka same investicije i nema nikavu prepreku za dalje ulaganje već će novac trošiti po unapred odobrenom projektu. Ovaj novi način podrške u poljoprivredi pružaće mogućnost poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj ali prema uslovima koji se predstavljaju pred njih. Značajna pažnja biće posvećena primeni novih tehnologija i održivom pristupu ka životnoj sredini.

Među prioritenim korisnicima su žene, mladi poljoprivredni proizvođači i oni koji rade u manje razvijenim odnosno siromašnim opštinama. Pored ovih grupa prednost će imati i oni proizvođači koji imaju komercijalni potencijal, ali još uvek mali kapacitet da se nadmeću za finansijske mere podrške razvoju poljoprivrede poput IPARD-a.

Jedan zahtev može biti podržan sa najmnje 10.000 a maksimalno  25.000  evra kada je reč o poljoprivrednim gazdinstvima dok će mala i srednja preduzeća moći da računaju na 12.500 do 200.000 evra. U prvom pozivu biće podržani sektori voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

 „Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke i trajaće 3 godine. Ukupna vrednost projekta će biti oko 38 miliona dolara.

Vrste prihvatljivih investicija i troškova

           Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu:

1) pripremni troškovi;

2) kapitalne investicije;

3) investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

            Pripremni troškovi predstavljaju troškove koji su nastali počev od momenta objavljivanja ovog Javnog poziva, a pre potpisivanja ugovora između ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i korisnika bespovratnih sredstava, u skladu sa Pravilnikom. Pripremni troškovi obuhvataju troškove stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata u svrhu pripreme: neophodne dokumentacije, poslovnog plana i stručnih studija i analiza tržišta, u procesu ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava. Troškovi izrade poslovnog plana ne mogu biti veći od 3% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Pripremni troškovi u ukupnom iznosu ne mogu biti veći od 5% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

            Kapitalne investicije obuhvataju investicije u fizičku imovinu prihvatljivih korisnika bespovratnih sredstava i to za: nabavku novih mašina i opreme, investicije u digitalizaciju/automatizaciju i troškove nabavke softvera neophodnog za unapređenje proizvodnog/prerađivačkog procesa; kao i za izgradnju objekata, a koje su usko vezane za unapređenje konkurentnosti i unapređenje tržišne pozicije korisnika bespovratnih sredstava i čine deo Projekta. Pod kapitalnim investicijama podrazumevaju se i investicije vezane za korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti korisnika (korišćenje solarne energije).

            Investicije za stručno-tehničku podršku i trening obuhvataju troškove stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata, kao i troškove unapređenja znanja i treninga neophodnih za realizaciju aktivnosti korišćenja bespovratnih sredstava (unapređenje tehnologije proizvodnje/prerade, smanjenje zagađenja životne sredine, korišćenje obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, unapređenje kvaliteta, bezbednost hrane, dostizanje i primena nacionalnih standarda, digitalizacija poljoprivredne proizvodnje/prerade, osnovna znanja iz oblasti finansija, unapređenje prodaje i marketinga, brendiranje, pakovanje i označavanje i druge slične aktivnosti). Vrednost investicija za stručno- tehničku podršku i trening ne može biti veća od 10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom.

                       Javni poziv obuhvata Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima, u skladu sa Pravilnikom (u daljem tesktu: Program podrške).

            Program podrške obuhvata prihvatljive investicije iz člana 3. ovog Javnog poziva i obuhvata bespovratna sredstva za Projekte koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, jačanje veza unutar tržišnog lanca, kao i na diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvu.

            Program podrške za prihvatljive investicije iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog Javnog poziva, obuhvata bespovratna sredstva za Projekte za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.

Bespovratna sredstva u okviru programa podrške iz člana 4. stav 2. Javnog poziva obuhvataju:

1) nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti;

2) nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom, kao i nabavku i instaliranje novih navigacionih GPS sistema na traktore.

            Bespovratna sredstva iz člana 4. ovog Javnog poziva obuhvataju sledeće vrste investicija:

            1) investicije za unapređenje proizvodnje u zaštićenom prostoru:

(1) nabavka, postavljanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća, kao i za proizvodnju rasada ovih kultura,

(2) nabavka nove opreme za veštačko oprašivanje biljaka,

(3) nabavka nove opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i senčenje zaštićenog prostora,

(4) nabavka nove opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka,

(5) nabavka nove opreme i uređaja za hidroponsko gajenje biljaka,

(6) nabavka nove opreme i uređaja za zaštitu biljaka i sterilizaciju zemljišta,

(7) nabavka nove opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tzv. đubrenje ugljen-dioksidom prilikom proizvodnje u zaštićenom prostoru);

            2) investicije u nabavku novih mašina i opreme, opšte i specijalne namene, za proizvodnju biljaka na otvorenom polju:

(1) nabavka nove opreme za orezivanje, mlevenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon orezivanja u voćarstvu,

(2) nabavka i postavljanje sistema za zaštitu od grada u višegodišnjim plantažama (podizanje sistema protivgradnih mreža),

(3) nabavka i postavljanje žičanih ograda oko višegodišnjih plantaža,

(4) nabavka nove opreme, mašina i uređaja za navodnjavanje,

(5) nabavka nove opreme/mašina za sisteme za zaštitu od mraza,

(6) nabavka novih mašina za osnovnu obradu zemljišta,

(7) nabavka novih mašina za dopunsku obradu zemljišta,

(8) nabavka novih mašina za đubrenje,

(9) nabavka novih mašina za setvu,

(10) nabavka novih mašina za sadnju, kao i sadnju sa mulčiranjem (malč folije),

(11) nabavka novih mašina za zaštitu bilja,

(12) nabavka novog traktora snage do 80kW.

            3) investicije u nabavku novih mašina i opreme za berbu/žetvu, transport i pripremu poljoprivrednih proizvoda za tržište:

(1) nabavka novih mašina za berbu voća i povrća,

(2) nabavka novih mašina za prevoz poljoprivrednih proizvoda,

(3) nabavka novih boks paleta za transport i skladištenje proizvoda,

(4) nabavka nove opreme za čišćenje i pranje proizvoda,

(5) nabavka nove opreme za sortiranje i kalibraciju proizvoda,

(6) nabavka nove opreme za pakovanje i marketing proizvoda.

Detaljnija specifikacija prihvatljivih troškova za koje se odobravaju podsticaji iz člana 5. ovog Javnog poziva data je u Prilogu 1 – Tabela – Specifikacija prihvatljivih troškova, koji se odnose na projekte vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća – Prvi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Neprihvatljivi troškovi

            Troškovi i aktivnosti koji nisu prihvatljivi za podršku u okviru ovog Javnog poziva jesu:

 1) nabavka, zakup ili lizing zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira da li je lizing doveo do prenosa vlasništva na zakupca;

2) novčane kazne i troškovi parnice;

3) polovne mašine i oprema;

4) bankarske naknade, troškovi garancija i slični troškovi;

5) troškovi konverzije, kursni gubici, kao i drugi čisto finansijski troškovi;

6) troškovi zastupanja koji nisu od opšteg interesa;

7) novi infrastrukturni sistemi za navodnjavanje van gazdinstva ili njihovo proširenje;

8) ulaganja u aktivnosti koje mogu rezultirati povećanom kontaminacijom pograničnih vodenih površina;

9) doprinosi u naturi;

10) nabavka prava na proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda, nabavka životinja, rasada jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja;

11) svi troškovi održavanja, amortizacije i zakupa;

12) nastali troškovi za koje je uplate izvršila javna uprava, a na ime sredstava za pokrivanje troškova za upravljačku i operativnu strukturu, a posebno pokrivanja režijskih troškova, stanarina i zarada zaposlenih u aktivnostima upravljanja, sprovođenja, praćenja i kontrole, a u okviru sprovođenja Projekta korišćenja bespovratnih sredstava od strane korisnika;

13) ulaganja u kopanje i rekonstrukciju bunara;

14) aktivnosti sa negativnim uticajima na životnu sredinu ili društvo, uključujući kumulativne uticaje, koji su nepovratni ili neminovni;

15) proizvodnja ili trgovina duvanom;

16) proizvodnja ili trgovina bilo kojim proizvodom ili aktivnošću koja se prema zakonima ili propisima države domaćina ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatra nezakonitom ili podleže međunarodnim zabranama, kao što su farmaceutski proizvodi, pesticidi/ herbicidi, supstance koje oštećuju ozonski omotač, PCB (Polychlorinated bipheny) divlje životinje ili proizvodi regulisani CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Konvencija o međunarodnoj trgovini urgoženim vrstama divlje flore i faune);

17) proizvodnja ili trgovina radioaktivnim materijalima. To se ne odnosi na nabavku medicinske opreme, opreme za kontrolu kvaliteta (merenja) i bilo koje opreme gde WBG (World Bank Group) smatra da je radioaktivni izvor beznačajan i/ili adekvatno zaštićen;

18) proizvodnja ili trgovina neograničenim azbestnim vlaknima;

19) proizvodnja, trgovina, skladištenje ili transport značajnih količina opasnih hemikalija ili korišćenje opasnih hemikalija u komercijalnim razmerama (benzin, kerozin i drugi naftni proizvodi);

20) proizvodnja i prerada genetski modifikovanih organizama (GMO);

21) upotreba zabranjenih pesticida;

22) upotreba vrsta iz Dodatka 1 Bonske konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore;

23) aktivnosti koje će prouzrokovati visok negativan uticaj na prihode/ sredstva za život;

24) aktivnosti koje uključuju bilo koju vrstu prisilnog iseljavanja ljudi;

25) aktivnosti koje ne pružaju jednake plate za jednak rad ženama i muškarcima;

26) proizvodnja ili aktivnosti koje uključuju prisilni rad;

27) aktivnosti koje uzrokuju ili dovode do zlostavljanja dece, eksploatacije dečijeg rada ili trgovine ljudima; nijedno dete mlađe od 15 godina ne bi trebalo da radi na potprojektu, ili na bilo koji način učestvuje u njegovoj realizaciji;

28) razvoj novih naselja ili proširenje postojećih naselja na kritičnim staništima, zaštićenim područjima ili područjima predloženim za određene nivoe zaštite prirode (npr. nacionalni parkovi, šume i sl);

29) aktivnosti koje se odnose na sticanje nepokretnosti protivno zakonu.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Uslovi u pogledu lica

           Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava iz člana 4. ovog Javnog poziva, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

            Lice iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana, može da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ako je upisano u Registar privrednih subjekata i nalazi se u aktivnom statusu i ako:

1) u Agenciji za privredne registre nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) u Agenciji za privredne registre nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) u Agenciji za privredne registre nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

            Privredno društvo iz stava 3. ovog člana može ostvariti pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ako:

u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala;

2) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Uslovi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava

            Lice iz člana 8. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ako:

1) ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

2) se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

3) za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);

6) je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

7) korisnik namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, uređaja i mašina i/ili izgradnje objekta;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

9) minimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programu iz člana 4. ovog Javnog poziva, ne sme biti manja od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;

10) maksimalna vrednost prihvatljivih troškova navedenih u Prijavi za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava i kasnije u poslovnom planu određenog Projekta, koji se odnosi na podršku programu iz člana 4. ovog Javnog poziva, ne sme biti veća od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave;

12) korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova.

13) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća, povrća, grožđa i cveća, i to površine:

1) do 0,5 hektara proizvodnje biljaka u zaštićenom prostoru;

2) do 2 hektara jagodastog voća, odnosno do 5 hektara ostalog voća;

3) do 2 hektara grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

4) do 3 hektara povrća (na otvorenom polju);

5) od 0,1 do 50 hektara cveća (na otvorenom polju).

III. NAČIN FINANSIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ODOBRENIH PROJEKATA

            Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom.

            Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

10% kao sopstveno učešće korisnika i

            2) 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

            Spisak poslovnih banaka sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji postavljen je na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja ovog Javnog poziva.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava

            Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Prijava) u okviru ovog Javnog poziva, od strane lica koja ispunjavaju uslove iz člana 8. i 9. ovog Javnog poziva.

            Prijava se podnosi na Obrascu 1 – Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, koji je dat u Prilogu 2, koji je odštampan uz Pravilnik i ovaj Javni poziv i čini njihov sastavni deo.

            Podnosilac Prijave podnosi samo jednu Prijavu u okviru ovog Javnog poziva.

                        Čitko popunjen i potpisan obrazac Prijave iz st. 1. i 2. ovog člana, sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom:: „Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini – Prvi javni poziv”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

                       Podnosilac prijave može preuzeti obrasce adrese primaoca i pošiljaoca dostupne na internet stranici https://scap.rs/dokumenti/posiljalac1poziv.html, koji se lepe na kovertu u kojoj se dostavlja Prijava iz stava 4. ovog člana.

Rok za podnošenje Prijave

            Prijave iz člana 15. ovog Javnog poziva podnose se u roku od 5. maja do 4. juna 2021. godine, zaključno.

                       Prijave podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumenta:

Link za javni poziv možete pogledati ovde

SPISAK POSLOVNIH BANAKA KOJE SU ISKAZALE INTERESOVANJE ZA SARADNJU NA SPROVOĐENJU PROJEKTA KONKURENTNA POLJOPRIVREDA SRBIJE pogledati – ovde

Spisak konsultantskih kuća pogledati – ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *