Tehnologije Vesti Voćarstvo Zaštita bilja

Mraz ,,obrao,, kajsije

Na području Srbije, zasadi kajsije koji su zastupljeni na oko300-400 metara visine i to raniji sortiment ni ove odine neće imati rod. Poslednji talas niskih temperatura na našem terenu je bio u periodu od 7.04. do 9.04., kada su se temperature kretale od – 2°C do – 4° C. Najniža izmerena temperatura je trajala više sati.

Posledica delovanja ovog talasa prolećnog mraza, dovela  je do izmrzavanja oko 90% otvorenih cvetova kod sorti kajsija koje ranije dozrevaju, dok su oštećenja na kasnijim sortama registrovane na do 80% cvetnih pupoljaka.

U našim klimatskim uslovima, generativni organi kajsije su najosetljiviji na mraz u fenofazi pred cvetanje, tokom cvetanja i u fenofazi tek formiranih plodića (BBCH 57 – 73). Prolećni mrazevi su glavni faktor neredovne rodnosti kajsije na teritoriji Srbije.

Zatvoreni cvetovi kajsije izmrzavaju na temperaturi – 3° C do – 4° C, otvoreni cvetovi izmrzavaju  na – 2° C do – 3° C, a mladi plodići na – 1° C do – 2,5° C (zbog visokog sadržaja vode).

Preporuka proizvođačima kajsija koji su pretrpeli štete od mraza je da nastave redovnu zaštitu zasada protiv prouzrokovača bolesti, kako bi očuvali dobru kondiciju zasada radi obezbeđivanja dobrog rodnog potencijala za sledeću godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *