Reč struke Uncategorized Vesti

Labudovi uginuli od ptičjeg gripa

19.03.2021

  Avijarna influenca kod divljih ptica, takozvani ptičiji grip, koji izaziva virus H5N8, potvrđen je kod uginulih labudova pronađenih uz kanal u opštini Kula.Labudovi su pronađeni 6. i 12 marta na Velikom bačkom kanalu između Sivca i Malog Stapara, a analize je uradila Nacionalna laboratorija u Kraljevu. Uprava za veterinu utvrdila je mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području – tri, odnosno 10 kilometara u krug u poluprečniku od žarišta.

Virus se ne prenosi sa ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike štete ukoliko se prenese na domaću živinu, zato je obavezna prijava svakog slučaja uginuća. U zaraženom i ugroženom području je zabranjen promet živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine, iznošenje leševa živine iz gazdinstava, stajnjaka i upotrebljene prostirke. Obavezno je zatvaranje domaće živina u objekte, uništavanje glodara i insekata u objektima sa živinom i pticama,  postavljanje dezbarijere na ulazu u dvorište i objekte sa živinom, obavezna je i obrada stajnjaka da se uništi svaki uzročnik bolesti

Kako se navodi u saopštenju, na teritoriji opštine Kula kod dva uginula labuda, 6. i 12. marta, potvrđena je avijarna influenca kod divljih ptica.

“Nakon laboratorijske potvrde virusa u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu VSI ‘Kraljevo’ u uzorku uginulog labuda u Kuli, na Velikom bačkom kanalu i laboratorijske potvrde uzročnika u uginulom labudu na Velikom bačkom kanalu između Sivca i Malog Stapara, rešenjem Uprave za veterinu utvrđene su mere koje se sprovode u zaraženom i ugroženom području od zarazne bolesti avijarna influenca kod divljih ptica, a u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti”, kažu iz Uprave za veterinu.

Objašnjavaju da se zaraženim područjem smatra područje od najmanje tri kilometra u poluprečniku, a ugroženim područjem krug od najmanje 10 kilometara u poluprečniku od žarišta, odnosno lokacija na kojima su pronađene uginule ptice.

“Avijarna influenca, izazvana virusom pottipa H5N8, nije zoonoza, odnosno ne prenosi se sa obolelih i zaraženih ptica na ljude, ali može izazvati veoma velike ekonomske štete ukoliko se sa divljih ptica prenese na domaću živinu”, potvrđuju i u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo

Radi sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti, obavezna je prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama, kao i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na gazdinstvu, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru.

“Za vreme trajanja mera u zaraženom i ugroženom području, obavezno je zatvaranje domaće živine i ptica u objekte na gazdinstvu, a zabranjeno je održavanje sajmova živinarstva i ukrasnih ptica, kao i promet živine, jaja, mesa i iznutrica poreklom od živine sa zaraženog područja”, navodi se u saopštenju.

Na teritoriji Zapadnobačkog i Južnobačkog upravnog okruga, aktiviran je Regionalni krizni centar za avijarnu influencu u čijem sastavu su Veterinarski specijalistički institut “Sombor” i Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Odsek veterinarske inspekcije u Zapadnobačkom i Južnobačkom upravnog okrugu, nadležna lovna inspekcija, veterinarske stanice sa zaraženog i ugroženog područja, pripadnici MUP/PU Sombor, predstavnici lokalnih samouprava, i drugih relevantnih ustanova i institucija.

Koordinaciju aktivnosti vrši Nacionalni krizni centar Uprave za veterinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *