Drugi pišu Stočarstvo Vesti

Ko je odgovoran za odbačene uginule svinje?

subota, 3. april 2021.  

Kovilovo — I inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Sekretarijata za inspekcijske poslove grada uočili humke i komunalni otpad u blizini farme „Vizelj”, ali ne i uginule životinje. – Humke nisu otkopane na vreme, kako su predlagali članovi Udruženja „Eko-Pančevački rit”, da bi se utvrdilo šta se tu tačno nalazi.

Prostor u blizini farme „Vizelj”, koja je u zakupu klanice „Pavlović” iz Ćuprije, gde su pre izvesnog vremena otkrivene sporne humke ispod kojih su, prema tvrdnjama članova Udruženja „Eko-Pančevački rit” najverovatnije leševi oko 500 svinja, ovih dana je dezinfikovan. Nad humkama je izvršena i deratizacija i dezinsekcija.

Da li se uginule svinje nalaze ispod naslaga zemlje trebalo je da utvrde veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali oni ih prilikom obilaska farme i humki 8. i 9. marta nisu uočili. Detaljan pregleda ovog terena, koji podrazumeva i otkopavanje humki, tada nije urađen. Utvrđeno je samo da se na tom prostoru između kanala i farme nalazi zemlja sa komunalnim otpadom, zbog čega je ovaj predmet prosleđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove.

– Otkopavanje humki sada nije ni preporučivo jer je proces raspada leševa već počeo. Možda bi se kao jedino rešenje moglo primeti uklanjanje gornjeg sloja zemlje i zasipanje tog dela živim krečom kao što se nekada radilo. Da je zemlja uklonjena onda kada smo izlazili na teren sa inspektorom, sve je moglo biti razjašnjeno. Sada inspekcija tvrdi da ovde nema leševa, a rade dezinfekciju. Zašto? – pita se jedan od članova Udruženja „Eko-Pančevački rit” i ističe da oni imaju fotografije sa datumom kada su leševi na gomili u blizini farme uslikani.

Iz farme „Pavlović” tvrde da su to fotografije od ranije, a mali broj životinja na farmi pravda postojećim remontom.

Zbog ove situacije i prebacivanja loptice sa ministarstva na grad, na terenu je bio i inspektor za zaštitu životne sredine Sekretarijata za inspekcijske poslove, ali ni on nije video leševe.

– Komunalna inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove je po službenoj dužnosti pregledala okolinu farme svinja „Vizelj”, ali komunalni inspektori ovog sekretarijata vizuelnim pregledom terena nisu uočili uginule životinje. Inspekcija nema ovlašćenja za nalaganje uklanjanja leševa uginulih životinja koje se navodno nalaze u blizini farme svinja „Vizelj” jer se one mogu ukloniti samo po nalogu veterinarskog inspektora – ističe se, između ostalog, u odgovoru sekretarijata.

Uočeno je, kako kažu u sekretarijatu, i da se na ivici ove farme i parcele, za koju je uvidom u katastar utvrđeno da nije reč o javnoj površini, već o poljoprivrednom zemljištu, nalazi određena količina kabastog otpada.

– Komunalni inspektori će, u skladu sa svojim nadležnostima, za uklanjanje navedenog kabastog otpada pokrenuti upravni postupak – kažu u sekretarijatu.

Njihov inspektor izvršio je i inspekcijski nadzor farme jer je ekološko udruženje prijavilo i da se otpadne vode sa farme izlivaju na okolno zemljište.

– Utvrđeno je da se otpadne vode sa farme sistemom kišne kanalizacije sprovode u obodni kanal, a da se oko farme u prirodnim mikrodepresijama nalazi voda. Na osnovu utvrđenog stanja inspektor za zaštitu životne sredine je nadziranom zakupcu naložio da, preko ovlašćene stručne organizacije, ispita kvalitet otpadnih voda koje se iz objekta sistemom kišne kanalizacije upuštaju u obodni kanal. Zakupcu je naloženo i da izveštaj ovlašćene stručne organizacije o ispitivanju kvaliteta otpadnih voda dostavi inspektoru na uvid. Po dostavi originalnog izveštaja i njegovog razmatranja, inspektor za zaštitu životne sredine sekretarijata će preduzeti dalje mere iz okvira svojih nadležnosti. Naglašavamo da je na ovoj farmi svinja inspekcijski nadzor uradila i vodna inspekcija prilikom čega je zakupcu naloženo pribavljanje vodne dozvole, na osnovu Zakona o vodama – stoji u saopštenju Sekretarijata za inspekcijske poslove.  Izvor Politika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *