Tehnologije Uncategorized Zaštita bilja

Klotianidin i tiametoksam zabranjeni u Srbiji

U skladu s odlukama EU kojima se zabranjuje upotreba aktivnih supstanci imidakloprid, klotianidin i tiametoksam, zbog štetnog delovanja na pčele, aktivne supstance klotianidin i tiametoksam su zabranjene i u Srbiji, to jest ukinuta su sva sredstva za zaštitu bilja registrovana na osnovu njih, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede.

Kada je reč o aktivnoj supstanci imidakloprid, dozvoljena je upotreba sredstava za zaštitu bilja registrovana na osnovu nje, samo za korišćenje u zatvorenom prostoru, što je bilo u skladu sa prethodnom odlukom EU, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Takođe, ističu da će sa donošenjem nove Liste odobrenih supstanci biti potpuno ukinuta primena imidakloprida i u zatvorenom prostoru.

Ranije danas objavljeno je da je najviši sud EU odbio da po žalbi koncerna Bajer poništi odluku nižeg suda iz 2018. godine o zabrani tri aktivne supstance za insekticide – imidakloprida, klotianidina i tiametoksama.

U ministarstvu napominju da se sredstva za zaštitu bilja u Srbiji mogu registrovati samo ako se aktivna supstanca koju sredstvo sadrži nalazi na Listi odobrenih supstanci, koja se donosi na osnovu Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.

Lista odobrenih supstanci usklađuje se s evropskim odlukama o odobrenju ili zabrani korišćenja aktivnih supstanci u cilju registracije sredstava za zaštitu bilja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *