Agroekologija Vesti

EU odlučna u borbi protiv ekološkog kriminala

Evropska komisija 15. decembra je usvojila predlog nove direktive EU za suzbijanje ekološkog kriminala, uključujući prekogranično zagađenje vazduha, vode i tla, ispunjavajući time ključnu obavezu iz Evropskog zelenog dogovora.

Cilj predložene direktive je efikasnija zaštita životne sredine tako što će članice imati obavezu da u borbi protiv zagađenja preduzimaju mere iz oblasti krivičnog prava.U predlogu se definišu nova krivična dela u zaštiti životne sredine, utvrđuju minimalne sankcije i jača efikasnost saradnje organa za sprovođenje zakona.

Takođe se članice EU obavezuju da podrže i pomognu ljudima koji prijavljuju prekršanje u vezi sa životnom sredinom i sarađuju sa organima za sprovođnje zakona. Taj predlog će, kako je navela Komisija, pomoći da se zaštite priroda i prirodni resursi, kao i javno zdravlje i blagostanje.

U predlogu direktive se navode nova krivična dela u vezi sa životnom sredinom, uključujući ilegalnu trgovinu drvetom, recikliranje brodova ili zahvatanje vode.

Komisija je, kako je navela, predložila da se odrede zajedničke minimalne sankcije za ekološki kriminal – npr. da kada krivično delo izaziva ili može da izazove smrt ili ozbiljnu povredu neke osobe, članice EU moraju da predvide najmanje zatvorsku kaznu do deset godina.

U nacrtu su predviđene i dodatne sankcije, uključujući obavezu obnavljanja prirode, uskraćivanje pristupa javnim fondovima i javnim nabavkama ili povlačenje dozvola.Predlog za cilj ima i da se unapredi efikasnost istraga i krivičnih postupaka i obezbeđuje podršku inspektorima, policiji, tužiocima i sudijama kroz obuke, koordinaciju i saradnju, kao i bolje prikupljanje podataka i statistike.

Navodi se da će nova direktiva doprineti poboljšanju prekograničnih istraga i gonjenja. Naime, ekološki kriminal često pogađa više zemalja, kao kod ilegalne trgovine divljim životinjama, ili ima prekogranične efekte, kao kod prekograničnog zagađenja vazduha, vode ili tla.

Komisija je saopštila i da će i dalje podržavati članice EU na brojne načine, kao i da će, s obzirom da je ekološki kriminal globalni fenomen, nastaviti da podržava međunarodnu saradnju u toj oblasti.

Potpredsednik Komisije za Evropski zeleni dogovor Frans Timermans rekao je da nekažnjavanje onih koji krše zakon podriva kolektivne napore da se zaštite priroda i biodiverzitet, kao i borbu protiv klimatskih promena, za smanjenje zagađenja i eliminisanje otpada.

„Na ozbiljne zlouputrebe se mora ozbiljno odgovoriti a novi predlog postavlja osnovu za to“, istakao je Timermans.

Predlog zakona sada će biti upućen u Evropski parlament i Savet.Izvor: Euroactiv.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *