Ratarstvo Tehnologije Uncategorized

Do polovine septembra optimalan rok za setvu lucerke

subota, 05. septembra 2020.

Optimalni rok za setvu lucerke u letnje-jesenjem periodu traje od kraja avgusta pa do sredine septembra. Može i nešto kasnije, ukoliko vremenski i zemljišni uslovi idu u prilog ovim radovima.

Pre setve ratari bi trebalo da obave agrohemijsku analizu zemljišta i ustanove da li na konkretnoj parceli lucerka može da uspeva. Pre svega treba da se utvrdi pH vrednost, ali i da se odredi norma đubrenja i vrsta đubriva na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja zemljišta.

Osnovnu obradu treba obaviti na 20-25 cm dubine, a predsetvenu pripremu desetak dana pre setve, kako bi se zemljište malo sleglo, što omogućuje kvalitetniju setvu. Na dobro pripremljenoj parceli granule zemljišta trebalo bi da budu veličine zrna pšenice. Pre setve treba zaorati i azotno đubrivo.

Ukoliko je parcela sa lakšim tipovima zemljišta, suva i mekana, pre i posle setve trebalo bi povaljati parcelu glatkim valjkom radi kvalitetnije setve, ali i boljeg i ravnomernijeg klijanja i nicanja biljaka.

Na težim tipovima zemljišta može doći do stvaranja pokorice, što otežava nicanja mladih biljaka. Norma setve na dobro pripremljenoj parceli je 15-18 kg/ha deklarisanog semena ( dobar sklop se može dobiti i sa 10 kg/ha), dubina setve je od 0,5 cm na težim pa do 3 cm na lakšim tipovima zemljšta.

Posle setve trebalo bi da ima dovoljno vlage u zemljištu za klijanje i nicanje biljaka, jer usled kasnijeg nicanja biljke ulaze nepripremljene u zimski period i temperatura od oko -6 stepeni može da ošteti ili potpuno da uništi usev lucerke. Zbog toga ratari uglavnom ovu kulturu seju krajem marta i početkom aprila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *