Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Čišćenje zasada jagode i prvi tretmani

  Čišćenje useva i bokora jagode je odličan start za novu sezonu prošlogodišnjih i starijih zasada jagode. U standardne operacije ubrajamo uklanjanje korova, đubrenje  i zaštitu useva, a čišćenje bokora je specifično za jagode i obavlja se pre đubrenja i zaštite useva. U kontitnentalnim područjima, čišćenju zasada jagode se pristupa početkom marta, odnosno čim vremenske prilike to dozvoljavaju.Čišćenje zasada jagode tokom proleća povećava prinos i umanjuje mogućnost pojave oboljenja.

     Uzgajivači jagode, amateri i profesionalci, sa prvim danima proleća imaju pune ruke posla, koji kreće sa čišćenjemuseva i bokora jagode. Ovo je zahtevan posao, koji traži mnogo vremena, rada i znanja, ali bez obavljenog prolećnog čišćenja, prinos jagode se može smanjiti i za 70%. Zasadi koje se čiste imaju niz prednosti: veći je prinos, plodovi su krupniji i sa većim procentom suve materije, bolje je zrenje plodova i obojenost, smanjuje se pojava bolesti i napad štetočina. Inače ovaj posao se ranijih godina obavljao uglavnom u sredinom marta. Očigledno da je ovogodišnji Kalendar nešto drugačiji u odnosu na datum.na zadatu temu odgovore nam daje dipl.inž. Brano Galović, PSSS Kraljevo

,,Prošle godine smo imali potpuno drugačiju situaciju. U većini parcela čišćenje u jagodama je bilo završeno u trećoj dekadi marta. Ove godine povratak niskih temperature i snežnih padavina su ovaj posao pomerili za početak aprila, neki tek ovih dana počinju sa tim radovima.,Kada se temperarure ustale na 5-6 °C započinje se sa čišćenjem zasada jagode i njegovim prolećnim forsiranjem. Staro sasušeno lišće, donji listovi koji dodiruju malč foliju, promrzli i li ljubičasti listovi sa deficitom fosfora se uklanjaju i iznose iz plastenika. Odmah potom se pristupa zaštiti useva primenom bakarnih preparata, preko primene a i nekog akaricida, do faze cvetanja kada se posebna pažnja posvećuje zaštiti od sive truleži.,, -savetuje sagovornik

  Prvi korak u čišćenju bokora je uklanjanje osušenog lišćakoje je odumrlo tokom zime. Potrebno je ukloniti i sve stare listove koji na sebi imaju vidljive simptome oboljenja (najčešće se radi o pegavosti lista jagode). Na ovaj način ćemo bokor osloboditi od suvišnog lišća, smanjiti mogućnost da štetočine u starom lišću pronađu skrovište. Uklanjanjem zaraženog lišća smanjuje se potencijal, odnosno količina prouzrokovača oboljenja i ostvarivanje novih zaraza. Dalje je neophodno uraditi obaveznu prihranu ali i prve zaštite.

,,Prvo je sa bokora potrebno ukloniti osušeno i oštećeno lišće, a na manjim zasadima treba iz bokora ukloniti pojedinačne bokornice i tako rasteretiti bokor. Ukoliko ne sprovedemo prolećno čišćenje doći će do razvoja velikog broja cvetnih drški, a to smanjuje prinos i kvalitet plodova. Na jednom bokoru se ostavljaju 2-4 bokornice, koje su najbolje razvijene.Vreme čišćenja utiče na početak plodonošenja. Treba računati na to da od trenutka čišćenja, za oko dva i po meseca, počinje plodonošenje i da se tako može uskladiti termin čišćenja zasada i termin plodonošenja. Pored starih i oštećenih listova potrebno je početi redovno uklanjanje stolona. Odstranjivanje stolona je veoma važna mera kojom se prinos plodova jagode može povećati za 50-70% u odnosu na zasade gde nije sprovedeno prolećno čišćenje. Na taj način se podstiče bolji razvoj generativnih pupoljaka za sledeću godinu i utiče na bolju rodnost. To će dovesti do ranijeg kretanja vegetacije, formiranja i dozrevanja plodova. ,,-pojašnajav avžnost Galović

Nakon čišćenja, bokore je poželjno učvrstiti – pritisnuti kao kod sadnje da bi se napravio bolji kontakt sa zemljištem, a mogu se i zagrnuti sa malo zemlje. Sav očišćeni materijal potrebno je izneti iz jagodnjaka da ne posluži kao izvor prouzrokovača bolesti i štetočina.

Kada smo završili čišćenje zasada jagode, potrebno je izvršiti malčiranje, dodavanje humusa ili zagrtanje što će obezbediti bolje ukorenjavanje bokora. Đubrenje u zasadu, je neophodno prilagoditi potrebama jagode koja u kratkom periodu formira adventivno korenje, cvetne i vegetativne pupoljke, stolone, odnosno ima veoma dinamičan razvoj. Važno je dodati i amino kiseline

,, Jagodu je neophodno zaštiti u periodu cvetanja od kasnih prolećnih mrazeva. U vreme početka cvetanja jagode dobro je zasad prekriti agrotekstilom ili napraviti niske tunele. Na ovaj način možemo zaštititi zasad i prve cvetove jagode, koji donose najranije i najkrupnije plodove. Oni najčešće stradaju od kasnih prolećnih mrazeva. Cvetovi jagode stradaju već na – 2ºC. Nakon cvetanja i plodonošenja treba nastaviti održavanje zasada jagode i redovno uklanjati stolone.,, -zaključuje ovaj stručnjak

Ovako izleda po mesecima kalendar radova u jagodnjaku, koji se naravno pomera shodno vremenskim uslovima kakve beležimo ove sezone

Mart

1. Uklanjanje starog lišća i stolona iz prethodne vegetacije
2. Rezidba bokora, ako za to ima potrebe (ostavlja se 4-5 centralnih vegetativnih kupica)
3. Prva prihrana zasada na PE foliji (startno đubrivo)
4. Podizanje novih zasada
5. Popuna praznih mesta u mladim zasadima
6. Suzbijanje korova u zasadima jagode primenom herbicida
7. Prvo prolećno prskanje jagode fungicidima
8. Prašenje-okpavanje zemljišta u zasadu, ako za to ima potrebe

April

1. Prvo prihranjivanje jagode azotnim đubrivom u zasadima gde se jagoda ne gaji na foliji
2. Obrada zemljišta u zasadima
3. Nega zasada jagode na foliji-fertigacija i folijarna prihrana
4. Suzbijanje korova u zasadu jagode ručno i primenom herbicida
5. Razbacivanje malč materijala (slame, strugotine) između gredica
6. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina

Maj

1. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina
2. Drugo prihranjivanje azotnim đubrivima (po precvetavanju)
3. Navodnjavanje (po potrebi)
4. Plitka površinska obrada u zasadu
5. Berba plodova jagode
6. Zakidanje stolona u zasadima jagode
7. Nega mladih zasada

Jun

1. Berba kasnih sorti jagode
2. Nega mladih zasada
3. Tretiranje jagodoe protiv prozrokovača bolesti i štetočina
4. Plitka obrada zemljišta u zasadima
5. Zakidanje stolona
6. Navodnjavanje zasada jagode posle berbe

Jul

1. Nega mladih zasada jagode
2. Podizanje novih zasada-sadnja frigo sadnica
3. Nega mladih matičnih zasada
4. Košenje lisne rozete u rodnom zasadu (ručno ili trimerom)
5. Zaštita zasada jagode od prouzrokovača bolesti i štetočina

Avgust

1. Nega mladih zasada jagode
2. Sadnja
3. Navodnjavanje zasada (po potrebi) i prihrana fertigacijom

Septembar

1. Nega rodnih zasada (navodnjavanje, prihrana, uklanjanje korova i
zakidanje stolona)
2. Sadnja (započeta u prethodnom mesecu)
3. Berba jagode u plastenicima

Oktobar

1. Tretiranje zasada jagode fungicidima i insekticidima
2. Nega mladih zasada
3. Berba jagode u plastenicima
4. Nabavka NPK đubriva i stajnjaka za đubrenje zasada koji se ne gaje na foliji Sonja Cvetković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *