Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Od bakterioznog sušenja najviše ugrožene mlade voćke, krečenje korisno

subota, 28. novembra 2020. Na području rada RC Valjevo, vizuelnim pregledom koštičavog voća (šljiva, trešnja, breskva), u pojedinim zasadima, registruju se stabla sa simptomima koji ukazuju na bakteriozno sušenje koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv. syringae), prenosi PIS. Foto:PIS Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade na prisustvo ove bolesti. Simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu uvelosti i […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kada je pravo vreme za sadnju trešnje

Trešnja kao i sve druge voćke stablašice sadi se u toku zimskog mirovanja ( od opadanja lišća u jesen do kretanja vegetacije u proleće). U našim klimatskim uslovima najbolje rezultate daje jesenja sadnja. Jesenja sadnja trešnje obavlja se od opadanja lišća (početkom novembra) do početka zimskih mrazeva. Sadnicama posađenim u jesen stoji na raspolaganju dovoljna […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kako se zaštititi od štetnog žilogriza u voćnjaku

Kako se zaštititi – Višnja je, kažu , naša izvozna šansa. Ne znam  šta bi rekli višnjari ove godine kada je cena bila – Bogu za plakati. No, ima voćara koji se ne odriču gajenja višanja, međutim poslednjih godina se bore sa št etočinom nad štetočinama – žilogriz. Nanose štete koje suše voćku i direktno […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Sorte maline i njihova ekonomska isplativost – Polana

Sorte maline koje rađaju dva puta tokom godine – Proizvodnja maline je najunosnija u okviru voćarske proizvodnje na području zapadne Srbije. Do sada su se isključivo uzgajale jednorodne maline. Njihova osnovna karakteristika je da se prve godine formira vegetativni porast – izdanak, koji tek naredne godine daje rod. Na taj način u rodnim zasadima su […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Bogata berba kruške zahteva puno đubriva tokom sezone

Visok prinos kruške zavisi od sorte, podloge, starosti stabla i bogata berba je rezultat bogatstva hraniva koje dajete voćki tokom sezone. Prinos od 40 tona po hektaru traži pravovremenu prihranu u voćnjaku. Đoković Ana je napravila novu temu – Potrebe kruške za pojedinim hranivima. Postizanje visokih prinosa uslovljeno je pretežno režimom ishrane. Velike količine hraniva […]

Agroekologija Ratarstvo Vesti Zaštita bilja

Svaka država odlučuje koje će pesticide zabraniti

21. oktobar 2020. EU — Države članice imaju pravo da zabrane pesticide čak i ako su oni dopušteni na niovu EU, pod uslovom da službeno obaveste Evropsku komisiju, odluka je koju je doneo Evropski sud, a koju su pozdravile brojne organizacije koje ovo vide kao potvrdu da zemlje nisu ograničene postupcima odobrenja EU. Međutim, francusko […]

Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Malo je zimskih sorti kruške u Srbiji

09 oktobra, 2020 Kasne sorte kruške, i ako su veoma ukusne, kod nas nisu mnogo zastupljene jer se nisu prilagodile našim agroekološkim uslovima. A kako smo saznali od prof. dr Zorana Keserovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i sortiment kruške sporo se menja. Primera radi, Krasanka je stvorena1885. godine, Konferans takođe, Viljamovka 1765. godine,  […]

Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštiti malinu nakon berbe

Nega i zaštita malina posle berbe od izuzetne je važnosti jer od toga zavisi zdravlje i rodni kapaciteti malinjaka naredne sezone. Nakon završene berbe u zasadima maline potrebno je sa preventivnim merama suzbiti štetne organizme. Ove godne rd malinje nž, što je possledica prošlogodišnje niske otkupne cene, loih vremenskih usslova i malih ulaganja u proizvdne zasade. […]

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

ZAŠTO JE NAJVEĆA OSCILACIJA CENE BAŠ KOD KUPINE?

   Proizvodnja kupine je oscilirajuća baš kao i njena cena. Verovatno su upravo tržišna kolebanja dovela i do promene agrotehničkih mera ka ovoj biljnoj vrsti. U zasadima u kojima se ne primenjuje kompletna agrotehnika značajno se smanjuju prinosi, koji osciluju od skromnih 10 tona po hektaru, do ekstremno visokih – preko 30 tona Na oko […]