Ratarstvo Stočarstvo

Vreme košenja lucerke važno za prezimljavanje

Drugi otkos u godini zasnivanja lucerišta obavlja se u poslednjoj dekadi avgusta, a poslednji krajem vegetacije, odnosno najmanje 50 dana pre prvih jesenjih mrazeva. Najveći uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost ima: izbor odgovarajuće sorte, primena odgovarajućih agrotehničkih mera i pravilno košenje.Dobar odnos između visine prinosa i kvaliteta krme možemo postići jedino ukoliko […]

Agroekologija Ratarstvo Stočarstvo

Crvena detelina

NEZAMENLJIVA PROTEINSKA KOMPONENTA KISELIH ZEMLJIŠTA U PROIZVODNJI JEFTINE STOČNE HRANE Crvena detelina (Trifolium pratense L.) je uz lucerku najvažnija višegodišnja krmna leguminoza. Dominantna je biljna vrsta centralnog dela Republike Srbije. Zahtevi crvene deteline u pogledu klimatskih uslova su veoma specifični. Za svoj rast i razvoj zahteva područja sa umerenom klimom i prosečnom količinom padavina od […]

Ratarstvo Stočarstvo Tehnologije

Uskoro ozimi stočni kelj

Ozimi stočni kelj – prva prolećna zelena hrana Zahvaljujući svojim proizvodnim osobinama, stočni kelj ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta i kategorija domaćih životinja, posebno preživara. Gajenjem ove kupusnjače kao međuuseva, setvom krajem leta i početkom jeseni, dobija se prva zelena stočna hrana koja pristiže rano u proleće, što je posebno značajno u […]

Stočarstvo Subvencije

Pravilnik o podsticajima za očuvanjegenetičkih resursa

Podsticaji obuhvataju podršku programu koji se odnosi na održivi ruralni razvoj u cilju unapređenja zaštite životne sredine i očuvanja autohtonih rasa domaćih životinja i to, programu mera za očuvanje životinjskih genetičkih resursa. Životinjski genetički resursi, u smislu ovog pravilnika, su vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, […]

Stočarstvo Subvencije

Subvencije-koliko stočari dobijaju po grlu u 2019. godini?

Više novca izdvojiće se ove godine za priplodne krmače, za tov junadi i za krave za uzgoj teladi za tov Poljoprivrednici će ove godine na ime direktnih plaćanja dobiti 17,22 milijarde dinara. Koliko će im leći na račun za koji vid proizvodnje određeno je Uredbom o raspodeli podsticaja. Uporednom analizom ovogodišnje i prošlogodišnje uredbe primećujemo […]

Stočarstvo

Kako do količine i kvaliteta mleka?

Količina i kvalitet mleka su glavni cilj svim proiyvo]a;ima mleka. Do cilja nije uvek lako doći, na šta utiču brojni faktori. Na neke od njih možemo  uticati. Neki od njih  su genetski potencijal, rasna pripadnost, proizvodnost, ishrana, muža krave, zdravlje, uslovi držanja i nega.      Prvi korak u proizvodnji mleka standardnog kvaliteta je držanje životinja […]

Stočarstvo

Deratizicaja farmi obavezna

Deratizacija objekata za uzgoj stoke neophodna je za održavanje primarne higijene i sprečavanje pojave bilo kakvih bolesti.Osnovne mere prevencije u objektima za uzgoj stoke odnose se na održavanje tehničke ispravnosti, kontrolu štetnih organizama (mikroorganizmi, insekti, glodari), opšte higijensko–sanitarne mere, preventivne zdravstvene mere, postupke karantiniranja i izolacije i pravovremeni dijagnostički i terapeutski tretman bolesnih životinja. Infektivne […]

Stočarstvo

Šta je Afrička kuga svinja?

Zaraza je prvi put izbila početkom dvadesetog veka u Keniji i sve do pedesetih godina pojavljivala se samo u podsaharskoj Africi. Kasnije je uočena u Evropi, Južnoj Americi i Aziji. U poslednjih 15 godina slučajevi su registrovani u Istočnoj Evropi i na Kavkazu.Poslednjih godina prisustvo ove bolesti je sve bliže našem okruženju. Kako je teško […]