Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

Zaštita povrća u fazi ukorenjivanja

Fazu intenzivnog porasta povrtarskih biljaka nakon rasadnje karakteriše brz i eksplozivan rast biljaka koje prolaze kroz ključne faze organogeneze pripremajući se za plodonošenje. Da bi biljke mogle da postignu ovakav razvoj, ovaj period u njihovom životu prate intenzivna ishrana (fertigaciona i folijarna) i povoljni uslovi za razvoj biljaka (temperatura i vlažnost vazduha i zemljišta) u […]

Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

Zaštita povrća u fazi ukorenjivanja

Fazu intenzivnog porasta povrtarskih biljaka nakon rasadnje karakteriše brz i eksplozivan rast biljaka koje prolaze kroz ključne faze organogeneze pripremajući se za plodonošenje. Da bi biljke mogle da postignu ovakav razvoj, ovaj period u njihovom životu prate intenzivna ishrana (fertigaciona i folijarna) i povoljni uslovi za razvoj biljaka (temperatura i vlažnost vazduha i zemljišta) u […]

Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

Zaštita rasada

Prvi i najvažniji korak ka maksimalnom prinosu povrtarskih kultura, kao što su paradajz, paprika i krastavac, jeste proizvodnja kvalitetnog i potpuno zdravog rasada. Možemo slobodno reći da je proizvodnja zdravog i kvalitetnog rasada više od 50% od ukupne proizvodnje. Upravo se u ovoj fazi razvoja biljaka pojavljuju jedni od najvećih rizika koji mogu u potpunosti […]

Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE

   Krompirove cistolike nematode pripadaju grupi najznačajnijih štetočina krompira. Zbog svog ekonomskog značaja nalaze se na listi karantinskih štetnih organizama u svetu i u našoj zemlji. Postoje dve vrste krompirovih cistolikih nematoda, koje su veoma slične i često se javljaju zajedno u mešanim populacijama: • zlatnožuta cistolika nematoda – Globodera rostochiensis Wollenweber • bela cistolika […]