Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

BOLESTI USKLADIŠTENOG VOĆA

Bolesti na uskladištenim proizvodima redovno se javljaju svake godine u manjem ili većem intezitetu. Razni plodovi voća su zbog svoje osetljivosti i neadekvatnih uslova skladištenja, naročito kod individualnog proizvođača, često izloženi brojnim saprofitskim i parazitskim gljivama (iz roda Fusarium,Penicillium, Aspergillus, Cladosporium) i nekim bakterijama koje izazivaju plesnivost i trulež uskladištenih proizvoda.

    Simptomi bolesti su veoma varijabilni i zavise od vrste prouzrokovača bolesti, vrste proizvoda i vrste uskladištenja. Na voću se prvi znaci kvarenja javljaju u vidu pega različite boje, oblika i veličine. U okviru nekrotiranih delova tkiva često se obrazuje navlaka različite boje od micelije i reproduktivnih organa gljiva. Obolela tkiva zahvata suva ili vlažna trulež i takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

    Da bi se ostvarili dobri rezultati prilikom čuvanja plodova voća u skladištima, potrebno je primeniti niz mera, i to kako u voćnjacima tokom gajenja voćaka, tako i u skladištima, tokom njihovog čuvanja.

     U voćnjacima treba što bolje sprovesti razne fitosanitarne mere, a pre svega treba redovno uklanjati prezimele izvore inokuluma (mumuficirane plodove,rak-rane i izumrle grane), kao i redovno uklanjati sve obolele plodove u toku vegetacije, kako bi se smanjio infekcioni potencijal raznih parazita.

   Preporučuje se gajenje tolerantnih ili otpornih sorti pojedinih voćnih vrsta prema značajnim patogenima. Tokom vegetacije posebnu pažnju treba posvetiti hemijskoj zaštiti, kako bi se plodovi što bolje sačuvali od napada raznih parazita i štetočina, pri čemu veliki značaj ima zadnje tretiranje pred berbu plodova.

    Smanjenju pojave bolesti uskladištenih plodova raznih voćnih vrsta, tokom njihovog čuvanja u skladištima ili hladnjačama, doprinosi čitav niz mera, kao što su: berba plodova sa optimalnom zrelošću; izbegavanje povređivanja plodova pri berbi, transportu i manipulisanju; sortiranje i odvajanje svih povređenih i obolelih plodova pre unošenje u skladište ili hladnjaču; korišćenje optimalnog režima skladištenja kao što su temperatura, vlažnost i sadržaj SO2 i etilena.

Vladimir Kostić, dipl.inž. zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *