Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

,,Baba marta u voćnjaku,,

Štetnost kasnih prolećnih mrazeva na različite voćne vrste uslovljena je fenofazom u kojoj se ta voćna vrsta nalazi. Od mraza u rano proleće mogu stradati neotvoreni cvetovi, otvoreni cvetovi i tek zametnuti plodovi.Pri temperaturama od -1 °C do +2 °C ugroženi su zametnuti plodovi, do -2 °C otvoreni cvetovi, a temperature od -5 °C do -8 °C dovode do izmrzavanja neotvorenih cvetova.

Od početka kretanja vegetacije pa do zametanja plodova u voćaka mogu od mraza stradati neotvoreni cvetovi, otvoreni cvetovi i tek zametnuti plodovi.

Cvetni pupoljci voćaka spadaju u organe najosetljivije prema mrazu i često mogu delimično ili potpuno izmrznuti, naročito kod kajsija, nekih šljiva, bresaka itd. Ostale voćne vrste kasnije ulaze u fenofazu cvetanja, pa prema tome i ređe im izmrzavaju cvetni pupoljci.

U istih sorata voćaka na otpornost mogu uticati:meteorološke prilike tokom vegetacije;

  • načini gajenja i negovanja
  • stanje zrelosti drveta i količina rezervnih materija u tkivu
  • stepen razvijenosti pupoljka
  • mesto pupoljka na grančici
  • debljina grančice
  • starost voćaka
  • jačina i trajanje niskih temperatura
  • da li su cvetovi vlažni ili suvi pri delovanju mraza itd.

Najčešće mere zaštite od poznih prolećnih mrazeva su zadimljavanje i zaštita pomoću veštačke kiše.

Primenjeno blagovremeno, uz obezbeđenje gustih dimnih zavesa, dimljenje povećava temperaturu za 0,5 °C do 1,5 °C, što je u izvesnim slučajevima dovoljno za ostvarenje zaštite cvetova voćaka od mraza.U svetu se proizvode i mašine koje toplim vazduhom podižu temperaturu u zasadu.

Zadimljavanje je kod nas najčešći vid zaštite jer je i najjednostavniji. Mogu se paliti bilo kakve prirodne materije koje su vlažne i daju gust dim.

Zaštita voćaka od mraza veštačkom kišom zasniva se na pretvaranju vode u čvrsto agregatno stanje pri čemu se oslobađa toplota koja može biti znatna i značajna za zaštitu cvetova od mraza.Prskanje voćaka se obavlja vodom, u vidu što finije izmaglice, i to u kritičnom vremenu, neposredno ispod nula stepeni, pa do prestanka kritične temperature (ne sme se prekinuti), da bi se svi organi zaštitili od izmrzavanja.Usled niske temperature voda se na svim organima voćaka koje kvasi brzo smrzava, formirajući po površini zaštitnu skramicu leda, dok unutrašnje tkivo usled oslobođene toplote pri tome nije ugroženo hladnoćom, jer se u njemu ne dešava smrzavanje.

Takođe su dobar rezultat imali i biološki preparati kojima se voćke tretiraju tokom vegetacije ili nekoliko dana pre pojave mraza.Ovi preparati su na bazi bakterija i minerala koji svojim specifičnim mehanizmom delovanja utiču na biljku da stvara amino kiseline i proteine koji utiču na otpornost biljke kako na niske tako i na visoke temperature.

Pri zasnivanju voćnjaka, kažu stručnjaci treba birati povoljni položaji za određenu voćnu vrstu ili sortu i da se u zasadima sprovode sve potrebne agrotehničke mere usklađene sa vremenskim prilikama. Praktično rečeno, kako bi se razvila otpornost i spremnost biljaka da lakše podnesu sva temperaturna kolebanja i negativan uticaj drugih faktora.

Kajsija je najosetljivija na mraz u periodu pred cvetanje i u fazi cvetanja.

Zatvoreni cvetovi kajsije izmrzavaju na temperaturi -3 do -4°C, otvoreni cvetovi izmrzavaju na -2 do -3°C, a mladi plodići na –1 do -2,5°C. Prolećni mrazevi su najznačajniji faktor neredovne rodnosti kajsije. Kao preventivna mera, kojom se podstiče imunitet kajsije kod stresnih situacija, kao što je mraz, preporučuje se primena biostimulatora, neposredno pred najavu mraza i neposredno posle mraza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *