Agroekologija Drugi pišu Ratarstvo

Korišćenjem žetvenih ostataka i organskog otpada Srbija može da bude gasno nezavisna zemlja

Jeftina energija od žetvenih ostataka i organskog otpada šansa je koju još ne koristimo. A Srbija može da proizvede količinu zelenog gasa (metana) koja zamenjuje količine prirodnog gasa koje se sada uvoze samo od žetvenih ostataka – obnovljivih izvora energije u poljoprivrednoj proizvodnji, tvrdi Duško Bošković, direktor kompanije Wabio Investment Holding SR. Danas, kada smo […]

Agroekologija Ratarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Žetveni ostaci kao organsko đubrivo

U biljnoj proizvodnji posle žetve ostaju žetveni ostaci koji se mogu iskoristiti na razne načine: kao stočna hrana za preživare, za briketiranje, za silažu, kao prostirka, ali u većini slučajeva ostaju neiskorišćeni na parceli na kojoj su ubrani. Tada postoje dve mogućnosti, spaljivanje žetvenih ostataka ili njihovo zaoravanje.     Međutim, spaljivanje žetvenih ostataka na samoj […]