Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Razlike u simptomima na bobicama vinove loze

Vinova loza se nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica, a vizuelnim pregledom zasada PIS registruje intenzivno prisustvo ožegotina od sunca na grozdovima do čije pojave je došlo usled jake sunčeve insolacije u prethodnom periodu. Ovaj simptom se javlja svake godine u većem ili manjem intenzitetu, pre svega na onoj strani reda koji je orjentisan ka […]

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Preporučuje se zaštita vinograda od zlatastog žutila vinove loze

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u vinograde registuju se ulovi odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS). Pored odraslih jedinki vizuelnim pregledima naličja listova loze, uočeno je i prisustvo larvi završnih razvojnih stupnjeva ove štetočine. Ova cikada je prenosilac fitoplazme Flavescence doree (FD) koja izaziva veoma destruktivno oboljenje – zlatasto […]

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Grožđu neophodna zaštita

U klopkama sa mirisnim atraktantom koje su postavljene u vinograde beleže se ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušice. U fazama sazrevanja grožđa vinova loza postaje privlačnija za tu štetočinu. Štete prave ženke koje polažu jaja u bobice. Pored prisustva azijske voćne mušice pregledom grozdova uočeno je i prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca. Larve te […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Vreme je za primenu insekticida protiv vektora zlatastog žutila vinove loze

petak, 25. juna 2021. Na području Srbije vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i regiona nalazi u različitim fazama razvoja ploda: od faze mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do faze bobice veličine graška, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS). Foto:PIS U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora […]