Prilozi 2021

Peđa Perišić Bukovica – zasnivanje voćnjaka po savremenim principima

Svaki početak je bio težak, naročito ako nema sredstava, ako se tržište menjalo, država postajala sve manja a problemi sve veći. Šta god se dešavalo u okruženju kvalitet je bio presudan da izađete na crtu jačima od vas. Kvalitet traži savremenu tehniku bez koje nema rezulata. Predrag Perišić iz Bukovice je zbog toga odlučio da […]

Tehnologije Vesti Voćarstvo

Veljko Kostović,voćar -Umesto diplome voćnjak

novembar 2020. Bukovica Sela u okolini Kraljeva bogata i lepa. Malo su podeljena, te tako neka su isključivo stočarska dok se u pojedinim selima bave uglavnom voćarskom prpizvodnjom. Voćarski kraj uglavnom su obeležja sela Bukovica, Dedevci, Lazac, Roćevići, Najveći broj mini hladnjača je upravo i lociran na području ovih sela. Istina samo se nekolicina ističu […]

Reč struke Tehnologije Vesti Voćarstvo

Neophodnost savremene proizvodnje voća

14. decembar 2019. Novi SadI ove godine tradicionalno na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu organizovano je savetovanje voćara. Oscilacije u proizvodnji, kvalitetu, šta su trendovi, da li je udruživanje rešenje, bile su samo neke od tema skupa.Voćari na tržištu treba da nastupaju zajedno, da neprestano usavršavaju svoje znanje i teže što boljem kvalitetu plodova   […]

Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštitimo cvasti vinove loze od patogena

Objavljeno u Voćarstvo i vinogradarstvo, Zaštita Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama i povoljnim temperaturama, stvaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Vinova loza je u fazi početka cvetanja. Veoma je važno zaštititi cvasti od patogena. Registrovane i larve cikade.Na području Srbije, zasadi vinove loze […]

Reč struke Tehnologije Vesti Zaštita bilja

ZAŠTITA POVRTARSKIH, CVEĆARSKIH USEVA I JAGODIČNJAKA OD PUŽEVA

(Gastropoda) Puževi mogu pričiniti vrlo velike štete kako u zatvorenom prostoru (plastenici,staklenici) tako i na otvorenom u baštama, praveći velike štete na povrtarskim kulturama, jagodama i cveću. Najzastupljeniji su u usevima koji se gaje gde su vlažni tereni, pored reka i potoka.  Najštetniji su puževi golaći iz familija Arionidae I Limacidae.Telo im je izduženo i […]