Stočarstvo Uncategorized Vesti

Prvog dana 2023. ukinuta carina na uvoz svinja u Srbiju

Vlada Srbije donela je odluku po kojoj od 1. januara 2023. godine nema carine na uvoz svinja. Odlukom o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RSˮ, broj 141/22 od 23. decembra 2021. godine), koja je doneta na sednici Vlade 22. decembra 2022. godine, a stupila je na snagu […]