Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita breskve i nektarine od tripsa i šupljikavosti lista

Na području Srbije zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do kraj cvetanja, sve latice opale. Pregledom cvetova i otresanjem grana bresaka i nektarina na belu podlogu registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Tripsi su sićušni organizmi koji svojom ishranom, sisajući sokove […]

Povrtarstvo Reč struke Zaštita bilja

Prisustvo biljnih vaši i tripsa u proizvodnji povrća

U proizvodnji povrća, paprike, paradajza i krastavca kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo biljnih vaši – Aphididae i tripsa –Thysanoptera. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši i tripsi su veoma značajni i kao prenosioci veoma destruktivnih fitopatogenih virusa. Dva najdominantinija virusa u proizvodnji povrća u nišim […]