Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Prelazak na zimski režim ishrane na farmama

   Glavni preduslov za uspešnu proizvodnju na jednoj farmi je svakako dobar zdravstveni status svake jedinke, kao i dobra genetika.Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata. Drugi važan faktor, ne manje važan, je ishrana stoke, naročito u zimskom periodu. Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. […]

Ratarstvo Reč struke Stočarstvo Tehnologije

Leguminoza i trava za proizvodnju stočne hrane

Komponovati smeše znači napraviti dobar izbor i odnos leguminoza i trava.Udeo leguminozne komponente u smeši treba da bude 20-30% pokrovne vrednosti, Biološka raznovrsnost i polimorfnost vrsta iz familija Fabaceae i Poaceae koja ulazi u sastav smeša omogućavaju veliki broj kombinacija po različitim osobinama i namenama.Pri tome su dužina života i vertikalna (nadzemna i podzemna) distribuija vegetativne mase od najvećeg […]