Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Zaštitite postrni kukuruz šećerac od kukuruzne sovice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kukuruza šećerca iz postrnog roka setve se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 69-71). Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka. Položena jaja su uočena na listovima, stablu, kao i zoni oko klipa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko […]