Prilozi 2021

Peđa Perišić Bukovica – zasnivanje voćnjaka po savremenim principima

Svaki početak je bio težak, naročito ako nema sredstava, ako se tržište menjalo, država postajala sve manja a problemi sve veći. Šta god se dešavalo u okruženju kvalitet je bio presudan da izađete na crtu jačima od vas. Kvalitet traži savremenu tehniku bez koje nema rezulata. Predrag Perišić iz Bukovice je zbog toga odlučio da […]