Drugi pišu Reč struke Tehnologije

Poljopriveda nevažna mladim novinarima

Cenzolovka /„Studenti i studentkinje su generalno više zainteresovani za teme koje se tiču kulture ili čak politike. Sa druge stane postoji mali broj mladih koji je zainteresovan za aktuelne društveno-političke teme, pa se kod njih provuku ekonomija, ekologija i poljoprivreda,” Aleksandar Bugarin, student četvrte godine žurnalistike Danas, 3. maja obeležava se Svetski dan slobode medija. Na […]