Ratarstvo Stočarstvo Vesti Voćarstvo

Komisija za komsaciju u Samailima i Mrsaću od 15. marta 2022.godine

OBAVEŠTENJE o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije na delu katastarske opštine Samaila i Mrsać, grada Kraljeva Komisija za komasaciju KO Samaila i KO Mrsać obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će od 15. marta do 15. septembra 2022. godine, biti utvrđivano faktičko stanje u postupku komasacije u […]