Agroekologija Drugi pišu Ratarstvo Tehnologije

Važnost plodoreda u kulturama

Svrha plodoreda je da napravi ravnotežu prirodnih biljnih zajednica, a kada je pravilan ima višestruke pozitivne efekte na različite aspekte poljoprivredne proizvodnje. Jedan je od sistema biljne proizvodnje koji predstavlja pravilnu prostornu i vremensku izmenu useva. Iz ekonomskog ugla, plodored omogućava bolju raspodelu radnog vremena tokom godine, a smatra se da je prinos useva gajenih […]