Uncategorized Vesti Voćarstvo

Srpska malina uskoro u Turskoj

četvrtak, 24. decembra 2020. U Ankari su se sastali ministar poljoprivrede Srbije i Turske, Branislava Nedimovića i Bekira Pakdemirlija, i tom priliom potvrdili su odličnu saradnju u sektoru poljoprivrede koja je donela razmenu od 100 miliona eura u prvih devet meseci 2020. Dogovoreni su dalji pravci saradnje naročito u sektorima voćarstva i stočarstva. Ono što […]