Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Kada kositi lucerku

Kosidba lucerke se organizuje u tri otkosa. Prvi u proleće treba obaviti na osnovu datuma ili pojave i razvoja pupoljaka na kruni korena. Lucerka je vrlo vredno hranivo za ishranu stoke jer je bogata proteinima, celulozom, mineralima I vitaminima. Najznačajniji indikator kvaliteta lucerkeje sadržaj sirovih proteina i vlakana (celuloze). Za kvalitet, odnosno svarljivost lucerke, najveći značaj […]