Povrtarstvo Ratarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)

Kukuruzna sovica je polifagna vrsta i štete nanosi na kukuruzu, paprici, paradajzu, duvanu, kupusnjačama itd. Izrazito toploljubiva vrsta. Radi se o štetočini, gde štete nanosi gusenica hraneći se generativnim organima (cvasta, cvet, plod). Najveće štete nanose starije gusenice, vrlo su pokretnei proždljive, ulaze i izlaze iz plodova. Osim toga mogu da prenoseuzročnike truleža plodova, čime […]