Agroekologija Ratarstvo Reč struke

Apel: Ne palite travu i nisko rastinje

Načelnik Odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Radosavljević apelovao je na građane da ne pale travu i nisko rastinje, da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama s obzirom da je, od početka godine do danas, evidentiran povećan broj požara – 9.213. Zbog aktivnosti koje su […]

Agroekologija Drugi pišu

VELIKI ZAGAĐIVAČI U SRBIJI

Bez odgovornosti, kazni i zakonskih obaveza U Srbiji, pre svega, treba da se unapredi pravni okvir i omogući efikasna primena principa „produžene odgovornosti“ i načela „zagađivač plaća“. Veliki zagađivači na taj način bi bili primorani da plaćaju ekološku taksu za zagađenje Zagađenje vazduha je, prema mišljenju ekoloških i građanskih aktivista, među najvećim ekološkim problemima u […]

Drugi pišu

Kazne do dva miliona dinara za neevidentiranje svakog ostvarenog prometa

Primena Zakona o fiskalizaciji odložena je do 30. aprila 2022. godine. To znači da obveznici fiskalizacije moraju najkasnije od 1. maja da evidentiraju promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, inače im prete značajne novčane kazne. Kaznom od 300.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije ako ne evidentira preko […]

Tehnologije Vesti

Za nepropisno deklarisane proizvode kazne do 100.000 dinara

Zakonom o trgovini koji je stupio na snagu 2019. godine propisana je fiksna novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara za pravno lice, 10.000 dinara za fizičko ili odgovorno lice u pravnom licu i 40.000 dinara za preduzetnika, ukoliko prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom. Prema propisima, deklaracija obuhvata naziv proizvoda, vrstu, model, tip, […]