Reč struke Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Malo je zimskih sorti kruške u Srbiji

09 oktobra, 2020 Kasne sorte kruške, i ako su veoma ukusne, kod nas nisu mnogo zastupljene jer se nisu prilagodile našim agroekološkim uslovima. A kako smo saznali od prof. dr Zorana Keserovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i sortiment kruške sporo se menja. Primera radi, Krasanka je stvorena1885. godine, Konferans takođe, Viljamovka 1765. godine,  […]