Drugi pišu Uncategorized Vesti

Tehnička greška uzrok mešanja vode sa mlekom, sporno oko 3.000 litara

Postupajući po prijavi – reklamaciji potrošača, a u vezi neadekvatnog kvaliteta proizvoda –  „PILOS“ dugotrajno mleko,2,8 % mlečne masti koji je u Republiku Srbiju uvežen i kupljen u trgovinskom lancu, „LIDL“. Veterinarska inspekcija je izvršila vanredni inspekcijski nadzor u sedištu trgovinskog lanca „LIDL“ u cilju identifikacije spornog proizvoda i njegovog povlačenja sa tržišta Republike Srbije. […]