Agroekologija Vesti

Konferencija o energetskoj efikasnosti 23. februara u Novom Sadu

Energetska efikasnost kroz upotrebu solarne energije i biomase” naziv je 4. po redu Međunarodne investicione konferencije uorganizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“ i GIZ DKTI. Učesnici konferencije će se baviti konkretnim odgovorima na sve učestalija pitanja kako proizvesti i uštedeti električnu I toplotnu energiju upotrebom solarnih panela i/ili kotlova i postrojenja na biomasu (poljoprivrednu I […]