Drugi pišu Tehnologije Zaštita bilja

EU dala zeleno svetlo za brže odobravanje biopesticida

Članice EU usvojile su 10. februara nova pravila radi bržeg odobravanja bioloških sredstava za zaštitu bilja koja sadrže mikroorganizme a sa ciljem da se smanji upotreba hemijskih pesticida. Očekuje se da četiri usvojena pravna akta stupe na snagu u novembru i obezbede da biološka rešenja mogu da zamene hemikalije koje „znatno brže“ izlaze na tržište, […]